25 octombrie 2021

Legături pe Internet: Noutăți legislative
Ordin CNAS nr. 556 din 27 mai 2021
Ordin CNAS nr. 556 din 27 mai 2021 pentru completarea art. 1 din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al prețului de referință pentru medicamentele cu și fără contribuție personală prescrise în tratamentul ambulatoriu
Vizite: 47
Ordin MS nr. 753 din 27 mai 2021
Ordin MS nr. 753 din 27 mai 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență
Vizite: 72
Ordin MS nr. 740 din 27 mai 2021
Ordin MS nr. 740 din 27 mai 2021 privind aprobarea Listei medicamentelor imunomodulatoare și destinate managementului coagulopatiei cuprinse în Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar, pe o perioadă de 6 luni
Vizite: 43
Ordin MS/MEAT/MMAP nr. 707/877/828/2021
Ordin MS/MEAT/MMAP nr. 707/877/828/2021 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice
Vizite: 36
DECIZIA CCR nr. 232 din 7 aprilie 2021
DECIZIA CCR nr. 232 din 7 aprilie 2021 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu referire la indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevăzută la art. 2 alin. 1 din acest act normativ
Vizite: 39
Ordin MS nr. 734 din 26 mai 2021
Ordin MS nr. 734 din 26 mai 2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și...
Vizite: 37
Ordin MS nr. 732 din 25 mai 2021
Ordin MS nr. 732 din 25 mai 2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică...
Vizite: 39
HG nr. 559 din 19 mai 2021
HOTĂRÂRE nr. 559 din 19 mai 2021 privind aprobarea Programului național integrat pentru protecția victimelor violenței domestice și a Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice
Vizite: 41
Ordin MTS/MS nr. 310/708/2021
Ordin MTS/MS nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive
Vizite: 40
Ordin MS nr. 702 din 17 mai 2021
Ordin MS nr. 702 din 17 mai 2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute
Vizite: 58
Ordin MC/MS nr. 3032/721/2021
Ordin MC/MS nr. 3032/721/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
Vizite: 59
Ordin MF nr. 555 din 7 mai 2021
Ordin MF nr. 555 din 7 mai 2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
Vizite: 91
Legea nr. 146 din 17 mai 2021
Legea nr. 146 din 17 mai 2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
Vizite: 52
HG nr. 537 din 13 mai 2021
HOTĂRÂRE nr. 537 din 13 mai 2021 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
Vizite: 67
HG nr. 536 din 13 mai 2021
HOTĂRÂRE nr. 536 din 13 mai 2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
Vizite: 49