20 ianuarie 2022

Legături pe Internet: Noutăți legislative
Ordin MS nr. 74 din 13 ianuarie 2022 [NOU]
Ordin MS nr. 74 din 13 ianuarie 2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2
Vizite: 3
HOTĂRÂRE nr. 80 din 13 ianuarie 2022 [NOU]
HOTĂRÂRE nr. 80 din 13 ianuarie 2022 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
Vizite: 3
OUG nr. 1 din 13 ianuarie 2022 [NOU]
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Vizite: 3
Ordin ANFP nr. 26 din 11 ianuarie 2022 [NOU]
Ordin ANFP nr. 26 din 11 ianuarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Vizite: 4
Ordin MS/CNAS nr. 58/4/2022
Ordin MS/CNAS nr. 58/4/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfășoară activitatea de vaccinare
Vizite: 3
Ordin MS nr. 54 din 11 ianuarie 2022
Ordin MS nr. 54 din 11 ianuarie 2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
Vizite: 3
HG nr. 1315 din 30 decembrie 2021
HOTĂRÂRE nr. 1315 din 30 decembrie 2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
Vizite: 7
HG nr. 1314 din 30 decembrie 2021
HOTĂRÂRE nr. 1314 din 30 decembrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1007/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la asistența medicală la bordul navelor
Vizite: 5
HG nr. 34 din 6 ianuarie 2022
HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Vizite: 7
HG nr. 1321 din 30 decembrie 2021
HG nr. 1321 din 30 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027, precum și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027
Vizite: 8
Ordin MS/CNAS nr. 2473/1017/2021
Ordin MS/CNAS nr. 2473/1017/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asigurărilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
Vizite: 11
Ordin ANAF nr. 2127 din 30 decembrie 2021
Ordin ANAF nr. 2127 din 30 decembrie 2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"
Vizite: 8
Ordin MS nr. 3018 din 31 decembrie 2021
Ordin MS nr. 3018 din 31 decembrie 2021 pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017
Vizite: 8
Ordin MS/CNAS nr. 3007/1146/2021
Ordin MS/CNAS nr. 3007/1146/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Vizite: 8
Ordin MS/CNAS nr. 3010/1149/2021
Ordin MS/CNAS nr. 3010/1149/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
Vizite: 8