13 aprilie 2021

Legături pe Internet: Noutăți legislative
Ordin MS nr. 487 din 9 aprilie 2021 [NOU]
Ordin MS nr. 487 din 9 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)
Vizite: 3
Ordin CNAS nr. 442 din 1 aprilie 2021 [NOU]
Ordin CNAS nr. 442 din 1 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1192/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
Vizite: 4
OUG nr. 26 din 7 aprilie 2021 [NOU]
OUG nr. 26 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Vizite: 3
Ordin MS nr. 459 din 5 aprilie 2021 [NOU]
Ordin MS nr. 459 din 5 aprilie 2021 privind aprobarea Ghidului "Recomandări de vaccinare a pacienților cu imunodeficiențe de diverse cauze"
Vizite: 7
Ordin MMPS nr. 214 din 22 februarie 2021 [NOU]
Ordin MMPS nr. 214 din 22 februarie 2021 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicat Monitorul Oficial nr. 350 din 6 aprilie 2021
Vizite: 6
Legea nr. 58 din 2 aprilie 2021 [NOU]
Legea nr. 58 din 2 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
Vizite: 5
OUG nr. 25 din 31 martie 2021 [NOU]
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 25 din 31 martie 2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
Vizite: 5
Ordin MS/CNAS nr. 451/428/2021
Ordin MS/CNAS nr. 451/428/2021 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru modificarea și completarea acestuia...
Vizite: 5
Ordin MS nr. 450 din 30 martie 2021
Ordin MS nr. 450 din 30 martie 2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică...
Vizite: 4
Ordin MS nr. 440 din 30 martie 2021
Ordin MS nr. 440 din 30 martie 2021 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora
Vizite: 4
Ordin MS nr. 403 din 25 martie 2021
Ordin MS nr. 403 din 25 martie 2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate...
Vizite: 5
Ordin MS nr. 399 din 24 martie 2021
Ordin MS nr. 399 din 24 martie 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătății "Alerte MS"
Vizite: 4
Ordin MS nr. 393 din 23 martie 2021
Ordin MS nr. 393 din 23 martie 2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Vizite: 5
Ordin MS nr. 390 din 22 martie 2021
Ordin MS nr. 390 din 22 martie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne
Vizite: 4
Ordin MS nr. 389 din 22 martie 2021
Ordin MS nr. 389 din 22 martie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă
Vizite: 6