26 septembrie 2020

Legături pe Internet: Noutăți legislative
Ordin MS/CNAS nr. 1602/946/2020 [NOU]
Ordin MS/CNAS nr. 1602/946/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017
Vizite: 6
Ordin MS nr. 1599 din 18 septembrie 2020 [NOU]
Ordin MS nr. 1599 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2
Vizite: 3
Ordin ANMCS nr. 322 din 9 septembrie 2020 [NOU]
Ordin ANMCS nr. 322 din 9 septembrie 2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi
Vizite: 3
Ordin MS nr. 1591 din 16 septembrie 2020 [NOU]
Ordin MS nr. 1591 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
Vizite: 6
Ordin MS nr. 1598 din 18 septembrie 2020 [NOU]
Ordin MS nr. 1598 din 18 septembrie 2020 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
Vizite: 1
Lege nr. 206 din 18 septembrie 2020 [NOU]
Lege nr. 206 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Vizite: 3
Lege nr. 205 din 18 septembrie 2020 [NOU]
Lege nr. 205 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Vizite: 3
Legea nr. 203 din 16 septembrie 2020
Legea nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Vizite: 7
Ordin MS nr. 1594/140/2020
Ordin MS nr. 1594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral
Vizite: 7
Ordin CNAS nr. 952 din 8 septembrie 2020
Ordin CNAS nr. 952 din 8 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Vizite: 6
HG nr. 782 din 14 septembrie 2020
HG nr. 782 din 14 septembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Vizite: 4
Ordin MS nr. 1582 din 10 septembrie 2020
Ordin MS nr. 1582 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea prețurilor cu ridicata și cu amănuntul pentru medicamente ce pot fi comercializate în baza autorizației de import paralel sau în baza autorizației de distribuție paralelă
Vizite: 5
Legea nr. 199 din 8 septembrie 2020
Legea nr. 199 din 8 septembrie 2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice
Vizite: 10
Ordin MS nr. 1550 din 8 septembrie 2020
Ordin MS nr. 1550 din 8 septembrie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
Vizite: 6
Ordin nr. 1546/938/2020 MS/CNAS
Ordin nr. 1546/938/2020 MS/CNAS privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
Vizite: 8