INFORMATII PRIVIND INTERNAREA
Postată/actualizată de staniuganicolae la 23 iulie 2018, 13:00:00
Serviciile medicale spitalicești se acordă asiguraților pe baza următoarelor acte:
1. Bilet de internare/trimitere de la medicul specialist /medicul de familie (în caz de urgență nu este necesar bilet de internare/trimitere).
2. Actul de identitate în perioada de valabilitate (CI/BI/Pașaport/certificat de naștere pentru copii cu vârsta mai mică de 14 ani).
3. Document care să ateste calitatea de asigurat
...

Informaţia extinsă
Serviciile medicale spitalicești se acordă asiguraților pe baza următoarelor acte:
1. Bilet de internare/trimitere de la medicul specialist /medicul de familie (în caz de urgență nu este necesar bilet de internare/trimitere).
2. Actul de identitate în perioada de valabilitate (CI/BI/Pașaport/certificat de naștere pentru copii cu vârsta mai mică de 14 ani).
3. Document care să ateste calitatea de asigurat:
Angajații: adeverința de la locul de muncă;
Pensionarii: cupon de pensie din luna curentă sau cea precedentă;
Șomerii: adeverință sau xerocopie după carnetul de șomaj;
Coasigurații (soț, soție, părinți): adeverința de coasigurat de la CJAS BN sau de la angajator;
Tinerii cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 ani: adeverința de elev sau student;
Persoanele cu handicap: cupon de handicap;
Persoanele cu ajutor social: adeverința de la primărie de ajutor social.
Lista detaliată se găsește AICI.

Începând cu data de 1 mai 2015 este obligatoriu prezentarea cu cardul național de sănătate sau adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei carora li se va emite card național duplicat.

Internarea se face la BIROUL DE INTERNARI situat la parter, camera 17;
Programul BIROULUI DE INTERNARI: Luni-Vineri 7:00-15:00;
În afara programului biroului internarile se fac la CAMERA DE GARDĂ (URGENȚĂ).
Tipuri de internare:
- Spitalizare de zi;
- Spitalizare continuă.

În cazul internării în spital vă recomandăm să aveți obiectele și materialele necesare igienei dumneavoastră personale:
- Cană și tacâmuri;
- Pijamale sau cămasă de noapte;
- Papuci de casă;
- Cremă și aparat de bărbierit;
- Pieptene / perie de păr;
- Prosoape, burete și săpun;
- Periută și pastă de dinți etc.