22 octombrie 2021

DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT
PaciențiDocumente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:
- Salariat - adeverința eliberată de angajator, pe propria răspundere, din care să reiasă că se reține și virează contribuția la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).
- Persoană fizică autorizată (PFA) - Dovada ultimei plăți la FNUASS.
- Persoanele fizice fără venit are obligața să se asigure - Ultima chitanță de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit.
- Pensionar - Ultimul talon/cupon de pensie.
- Studenții dacă nu realizează venituri din muncă - Adeverința de student sau legitimația de student vizată la zi.
- Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani și sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă - Adeverința de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
- Copii în vârstă de până la 18 ani - Act de identitate.
- Șomer - Un act doveditor din care să reiasă calitatea de șomer (eliberat de - AJOFM).
- Beneficiar de ajutor social - Un act doveditor din care să reiasă calitatea de asistat social (eliberat de primărie).
...
staniuganicolae la 20 iulie 2018, 10:00:00 · Citeşte mai mult · 1225 Vizualizări · Imprimă
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR
PaciențiAsigurarile sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finantare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive si curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, "Titlul VIII - Asigurările sociale de sănătate". Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Contractul-cadru reglementează, în principal, condițiile acordării asistentei medicale cu privire la ...
staniuganicolae la 20 iulie 2018, 10:00:00
Citeşte mai mult · 1080 Vizualizări · Imprimă
ORGANIGRAMA
OrganizareORGANIGRAMA SPITALULUI ORASENESC "DR. GEORGE TRIFON" NASAUD - APROBATA PRIN HCL NASAUD NR. 16/29.02.2016
...
avramsaveta la 12 iulie 2018, 11:00:00
Citeşte mai mult · 4007 Vizualizări · Imprimă