28 septembrie 2021

MODALITATEA DE CONTESTARE...
ContactModalitatea de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Conform Legii nr. 544/2001 și a Normelor sale de aplicare, orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale de accesare a informațiilor de interes public, poate
depune o reclamație administrativă adresată funcționarului responsabil cu informațiile de interes public al instituției la adresa de contact a spitalului...

cocissimion la 28 februarie 2019, 10:00:00 · Citeşte mai mult · 771 Vizualizări · Imprimă
INFORMATII PRIVIND INTERNAREA
PaciențiServiciile medicale spitalicești se acordă asiguraților pe baza următoarelor acte:
1. Bilet de internare/trimitere de la medicul specialist /medicul de familie (în caz de urgență nu este necesar bilet de internare/trimitere).
2. Actul de identitate în perioada de valabilitate (CI/BI/Pașaport/certificat de naștere pentru copii cu vârsta mai mică de 14 ani).
3. Document care să ateste calitatea de asigurat
...
staniuganicolae la 23 iulie 2018, 13:00:00
Citeşte mai mult · 2448 Vizualizări · Imprimă
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR
PaciențiA. DREPTURI
- Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
- Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale;
- Pacienții au dreptul de a cunoaște identitatea, statutul profesional și calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;
- Dreptul de a fi informați în legătură cu starea sănătății lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul și prognoza afecțiunii;
Informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere;
- Dreptul de a fi informat și de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activități de cercetare/învățământ care implică persoana sa;
...
staniuganicolae la 23 iulie 2018, 12:00:00
Citeşte mai mult · 2034 Vizualizări · Imprimă