26 februarie 2021

Fişiere
Afișe de informare (27)
Diverse afișe de informare
Alt personal cu funcții de conducere (10)
Declarații de avere și interese din ultimii ani
Anunțuri administrative (1)
Diverse anunțuri cu caracter administrativ
Comitetul director (21)
Declarații de avere și interese din ultimii ani
Concursuri posturi vacante (100)
Concursuri pentru posturile vacante/transfer posturi
Consiliul de administrație (39)
Declarații de avere și interese din ultimii ani
Contracte de colaborare (3)
Contracte de colaborare/cu instituții partenere pe diverse programe
Documente de sinteză și raportare (28)
Lista de documente de sinteză și raportare
Documente/informații de inters public (19)
Lista documentelor/informațiilor de interes public
Echipamente și aparate medicale (2)
Liste cu echipamente și aparate medicale
Investigații paraclinice și proceduri (3)
Investigații paraclinice și proceduri efectuate de spital pentru pacienții internați
Medici șefi de secție (24)
Declarații de avere și interese din ultimii ani
Tarife servicii medicale (coplată) (2)
Tarife servicii medicale pentru pacienți (coplată)
Șefi de servicii (18)
Declarații de avere și interese din ultimii ani