25 octombrie 2021

PROTOCOALE/PROCEDURI: ASISTENTI - PROCEDURI
COD: 15
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PREDAREA -PRELUAREA OBIECTELOR PERSONALE
SCOP: MODALITATEA DE LUCRU IN CADRUL SPITALULUI CU PRIVIRE LA PREDAREA-PRIMIREA OBIECTELOR PERSONALE ALE PACIENTILOR

COD: 7
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PREGATIREA PREOPERATORIE A PACIENTULUI
SCOP: DESCRIEREA MODULUI DE PREGATIRE AL PACIENTULUI PREOPERATOR, CU ACCENT PE IDENTIFICAREA PREALABILA A PACIENTULUI

COD: 1
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A BLOCULUI OPERATOR
SCOP: DESCRIEREA MODULUI DE DESFASURARE A ACTIVITATII CURENTE IN CADRUL BLOCULUI OPERATOR

COD: 18
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND SCHIMBAREA LENJERIEI (PERIODICITATE)
SCOP: PERIODICITATEA SCHIMBARII LENJERIEI MURDARE/CONTAMINATE PENTRU SECTIILE SPITALULUI

COD: 14
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND TRATAMENTUL NEDISCRIMINATORIU PENTRU PACIENTII CE POT PREZENTA INSTABILITATE PSIHICA
SCOP: MANAGEMENTUL PACIENTILOR CE POT PREZENTA PERICOL PUBLIC (CU BOLI PSIHICE SAU AFLATI SUB INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PSIHOACTIVE)

COD: 3
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND UTILIZAREA DE DISPOZITIVE MEDICALE IN CORPUL UMAN
SCOP: ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PRIN LINII VENOASE, PRIN CATETER VENOS PERIFERIC, ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE PARENTERALA, ADMINISTRAREA COMBINATA A MEDICATIEI INTR-O SERINGA, ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PRIN INJECTIE SUBCUTANATA, PRIN INJECTIE INTRADERMALA, PRIN INJECTIE INTRAMUSCULARA