28 septembrie 2021

PROTOCOALE/PROCEDURI: ASISTENTI - PROCEDURI
COD: 221
DENUMIRE: PROCEDURA DE UTILIZARE A CONCENTRATORULUI DE OXIGEN
SCOP: MODUL DE UTILIZARE A CONCENTRATORULUI DE OXIGEN IN CAZUL PACIENTULUI

COD: 18
DENUMIRE: PROCEDURA PREVENIREA ERORILOR DE IDENTIFICARE ALE PACIENTILOR
SCOP: DESCRIEREA MODULUI DE PREVENIRE A ERORILOR DE IDENTIFICARE A PACIENTULUI INAINTEA UNUI TRATAMENT/INVESTIGATIE

COD: 17
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND COLECTAREA CHESTIONARELOR DEPUSE DE PACIENTI
SCOP: COLECTAREA CHESTIONARELOR PRIVIND SATSFACIA PACIENTILOR, COMPLECTATE SI DEPUSE IN CUTIILE AVAND ACEASTA DESTINATIE

COD: 4
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND CURATENIA SI DEZINFECTIA CORIDOARELOR
SCOP: MODALITATEA DE EFECTUARE A CURATENIEI PE CORIDOARELE SPITALULUI SI A MODALITATILOR DE DEZINFECTIE; MENTINEREA UNUI MEDIU CURAT IN ACEASTA ZONA, CONTRIBUIE LA CARTEA DE VIZITA A UNITATII

COD: 6
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND CURATENIA SI DEZINFECTIA GRUPURILOR SANITARE
SCOP: DESCRIEREA MODALITATII DE EFECTUARE A CURATENIEI IN GRUPURILE SANITARE SI A MODALITATILOR DE DEZINFECTIE; MENTINEREA UNUI MEDIU CURAT IN ACEASTA ZONA CONTRIBUIE LA CARTEA DE VIZITA A UNITATII; PREVENIREA INFECTIILOR CU GERMENI CUM AR FI: PSEUDOMONAS, PROTEUS, TRICHOMONAZ

COD: 5
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND CURATENIA SI DEZINFECTIA SALOANELOR
SCOP: DESCRIEREA MODULUI DE CURATENIE SI DEZINFECTIE A SALOANELOR; MENTINEREA UNUI MEDIU CURAT SI BINE AERISIT CU REDUCEREA RISCULUI DE IN (INFECTII NOSOCOMIALE)

COD: 8
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII LA NIVELUL SECTIEI /COMPARTIMENTULUI
SCOP: REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR DIN CADRUL COMPERTIMENTELOR CU PATURI DIN SPITAL. ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII, INCLUSIV IN CONDITIILE DE FLUCTUATIE A PERSONALULUI. SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE DIRECTORUL GENERAL, IN LUAREA DECIZIEI

COD: 6
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU
SCOP: DESCRIE MODUL DE ORGANIZARE A EVACUARII PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU, DIN SECTIILE/COMPARTIMENTELE SPITALULUI, AVAND CA SCOP PREVENIREA ACCIDENTELOR IN CAZ DE INCENDIU SI EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE URGENTA-INCENDIU

COD: 13
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND GESTIUNEA FOCG
SCOP: DESCRIE PROCESUL DE GESTIONARE A FOII DE OBSERVATIE DIN MOMENTUL GENERARII ACESTEIA PANA LA EXTERNAREA PACIENTULUI SI MODALITATEA DE COMPLETARE A ACESTEIA

COD: 2
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND IGIENA PRIMARA
SCOP: MAINILE CONSTITUIE CAI DE TRANSMITERE PENTRU APROAPE ORICE FEL DE AGENTI PATOGENI DE LA UN PACIENT LA ALTUL, SAU DE LA UN MEMBRU AL PERSONALULUI LA PACIENT. ASTFEL, IGIENA MAINILOR ESTE CEA MAI IMPORTANTA PROCEDURA DE PREVENIRE A INFECTIEI. PENTRU A PROTEJA PACIENTII DE INFECTIILE INTRASPITALICESTI, IGIENA MAINILOR TREBUIE SA SE REALIZEZE PERIODIC SI COMPLET. INTR-ADEVAR, MAINILE CURATE SI SANATOASE, CU PIELEA INTACTA, CU UNGHIILE TAIATE, SI FARA INELE MINIMALIZEAZA RISCUL CONTAMINARII. NU NUMAI UNGHIILE ARTIFICIALE POT FI ADEVARATE DEPOZITE DE MICROORGANISME CI SI MAINILE ASPRE SI CU PIELEA CRAPATA

COD: 12
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INFORMAREA SI OBTINEREA CONSIMTAMANTULUI PACIENTULUI
SCOP: DESCRIE MODALITATILE DE INFORMARE A PACIENTILOR SI APARTINATORILOR ACESTORA ASUPRA DREPTURILOR CE LE AU IN CALITATE DE PACIENT SI ASIGURAT, OBLIGATIILOR CE LE REVIN CA PACIENT AL ACESTUI SPITAL, PRECUM SI ASUPRA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE, TRATAMENTULUI APLICAT SI A ORICAREI INTERVENTII DIRECTE SAU INDIRECTE A PERSONALULUI ANGAJAT, PRECUM SI A TUTROR RISCURILOR CE POT SURVENI IN CAZUL IN CARE PACIENTUL REFUZA TRATRAMENTUL

COD: 1
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INTERVENTIA IN CAZUL EXPUNERII LA AGENTI CONTAMINATI
SCOP: STABILESTE MODUL DE ACTIUNE AL PERSONALULUI MEDICAL IN SITUATIA DE EXPUNERE LA AGENTI CONTAMINATI, PRECUM SI LUAREA MASURILOR CARE SE IMPUN

COD: 10
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND METODOLOGIA DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR
SCOP: DESCRIEREA GENERALA A TEHNICII DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR CU ACCENT PE IDENTIFICAREA PACIENTULUI; IDENTIFICAREA MEDICAMENTULUI; ERORI DE ADMINISTRARE; MONITORIZAREA EFECTELOR ADVERSE

COD: 9
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND NIVELUL DE COMPETENTA AL ASISTENTELOR MEDICALE IN COMPLETAREA FOCG
SCOP: STABILIREA NIVELULUI DE COMPETENTA PE CARE IL AU ASISTENTELE SI SORELE MEDICALE CU PRIVIRE LA COMPLETAREA CORECTA SI COMPLETA A FOCG

COD: 16
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU PACIENTUL FARA DISCERNAMANT
SCOP: DESCRIE MODUL DE OBTINERE A ACORDULUI REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU UN PACIENT AFLAT IN INCAPACITATEA DE A-SI EXPRIMA SINGUR ACORDUL