27 octombrie 2021

PROTOCOALE/PROCEDURI: ADMINISTRATIV - PROCEDURI
COD: 10
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PROTECTIA MUNCII
SCOP: STABILESTE MODUL DE REALIZARE A ACTIVITATII, COMPARTIMENTELE SI PERSOANELE IMPLICATE, ASIGURARI CU PRIVIRE LA EXISTENTA DOCUMENTATIEI, ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII,SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE MANAGER IN LUAREA DECIZILOR, DEFINESTE SARCINILE SI RESPONSABILITATILE PERSONALULUI IMPLICAT

COD: 5
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR
SCOP: REGLEMENTEAZA PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR SON NASAUD

COD: 7
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PROTECTIA PERSONALULUI CE MANIPULEAZA SUBSTANTE SI MATERIALE USOR INFLAMABILE DE INTERVENTIE IN CAZ DE EXPUNERE LA SUBSTANTE SI MATERIALE
SCOP: DESCRIEREA STABILESTE MODUL DE INSTRUIRE AL PERSONALULUI CARE MANIPULEAZA SUBSTANTE SI MATERIALE USOR INFLAMABILE

COD: 4
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL PENTRU ALIMENTE, LENJERIE, MATERIALE SANITARE, PERSOANE
SCOP: STABILESTE MODUL DE TRANSPORT INTERN IN CADRUL SPITALULUI PENTRU DIFERITE CATEGORII DE MATERIALE/PRODUSE

COD: 13
DENUMIRE: PROTOCOL DE TRATAMENT PRIVIND RUPTURA PREMATURA SI PRECOCE DE MEMBRANE
SCOP: DIAGNOSTIC SI TRATAMENT