25 octombrie 2021

PROTOCOALE/PROCEDURI: MANAGER - PROCEDURI
COD: 3
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ACCESUL LA DATELE PACIENTILOR SI UTILIZAREA ACESTORA
SCOP: REGLEMENTEAZA MODUL DE COLECTARE SI CODIFICARE A DATELOR PERSONALE ALE PACIENTILOR SI UTILIZAREA ACESTORA

COD: 134
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INFORMAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE IMPLICATE IN RECLAMATII SAU PLANGERI
SCOP: MODALITATEA DE COMUNICARE CATRE SECTOARELE INTERESATE A DIVERGENTELOR, CONFLICTELOR APARUTE IN RELATIA CU PACIENTII PRECUM SI A RECLAMATIILOR SAI SUGESTIILOR FORMATE DE CATRE PACIENTI

COD: 12
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ACCESUL PACIENTULUI LA PROPRIA FOCG
SCOP: DEFINESTE MODALITATEA DE A ACCESA FOCG A UNUI PACIENT, PERSONAL, SAU PRIN INTERMEDIUL APARTINATORILOR/A ALTUI MEDIC

COD: 133
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ACCESUL PENTRU MASS MEDIA
SCOP: ESTE DE A CREA CADRUL UNEI BUNE COLABORARI CU REPREZENTANTII MASS-MEDIA SI PENTRU A RESPECTA DREPTUL CETATENILOR DE A FI INFORMATI; REALIZAREA UNEI COMUNICARI CORECTE SI PROMPTE A TUTUROR NOUTATILOR SI EVENIMENTELOR PETRECUTE IN CADRUL SPITALULUI

COD: 127
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PACIENTII DIN SISTEMUL PENITENCIAR
SCOP: DESCRIE MODUL DE ACORDARE A ASISTENTEI MEDICALE PACIENTILOR DIN SECTORUL PENITENCIAR

COD: 125
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND CONCILIEREA
SCOP: DESCRIE MODUL DE CONCILIERE A CAZURILOR DE RECLAMATII ALE PACIENTILOR IMPOTRIVA MEDICULUI CURANT DAR SI A SITUATIILOR DE CONFLICT INTRE PACIENTI SI ANGAJATII SPITALULUI

COD: 7
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND MECANISMUL DE AUTOEVALUARE A SERVICIILOR MEDICALE SI NEMEDICALE
SCOP: DESCRIE MODUL DE AUTOEVALUARE A SERVICIILOR MEDICALE SI NEMEDICALE (HOTELIERE) OFERITE DE CATRE SPITAL

COD: 26
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNA A INCIDENTEI INFECTIILOR NOSOCOMIALE
SCOP: DETERMINARE INCIDENTEI INFECTIILOR NOSOCOMIALE PE BAZA DEFINITIILOR DE CAZ; DETERMINAREA TENDINTEI EVOLUTIEI PRECUM SI MODIFICARILE CARACTERISTICILOR INFECTIILOR NOSOCOMIALE; IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC; SA DETERMINE PROMOVAREA ACTIUNILOR/PROGRAMELOR

COD: 27
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INSTITUIREA SI COMUNICAREA CARANTINEI
SCOP: STABILESTE MODUL DE LUCRU PRIVIND INSTITUIREA SI ANUNTAREA CARANTINEI

COD: 11
DENUMIRE: PROCEDURA DE EVALUARE A PARTENERIATELOR SI CONVENTIILOR CU ORGANIZATII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU
SCOP: MODALITATEA DE EVALUARE A PARTENERIATELOR SI CONVENTIILOR CU ORGANIZATII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN PUNCTUL DE VEDERE AL BENEFICIILOR PENTRU PACIENTII AFLATI IN PERIOADA DE POST SPITALIZARE