28 iunie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: MANAGER - PROCEDURI
PROCEDURA PRIVIND GESTIUNEA RISCURILOR IN CAZUL UNOR EVENIMENTE EXCEPTIONALE SURVENITE IN SPITAL
STABILESTE MODUL DE ACTIUNE IN SITUATII DE URGENTA; PREVENIREA SI REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI INCIDENTELOR (INCLUSIV ACCIDENTELE) DE MUNCA ASUPRA LUCRARILOR SI MIJLOACELOR MEDICALE CARE POT FI ASOCIATE UNEI SITUATII DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI; METODOLOGIA DE EVALUARE A CAPACITATII DE RASPUNS LA SITUATII DE URGENTA

PROCEDURA PRIVIND METODOLOGIA DE ADMINISTRARE A CHESTIONARULUI DE EVALUARE A SATISFACTIEI PACIENTILOR
DEFINESTE MODUL DE ADMINISTRARE A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTULUI COMPLETATE SI DEPUSE IN CUTI AVAND ACEASTA DESTINATIE

PROCEDURA PRIVIND EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU
DESCRIE MODUL DE ORGANIZARE A EVACUARII PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU, DIN SECTIILE/COMPARTIMENTELE SPITALULUI, AVAND CA SCOP PREVENIREA ACCIDENTELOR IN CAZ DE INCENDIU SI EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE URGENTA-INCENDIU

PROCEDURA PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALA
INDEPARTAREA IN DEPLINA SIGURANTA A DESEURILOR REZULTATE IN URMA ACTIVITATILOR MEDICALE DIN MOMENTUL PRODUCERII LOR LA SURSA PANA LA ELIMINAREA FINALA; PREVENIREA CONTAMINARII MEDIULUI SI AFECTAREA STARII DE SANATATE UMANE

PROCEDURA DE TRANSFER SI TRANSMITERE DOSAR PACIENT
PREZINTA MODALITATEA DE TRANSMITERE A DATELOR PACIENTULUI LA TRANSFERUL INTERN

PROCEDURA PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII LA NIVELUL SECTIEI / COMPARTIMENTULUI
REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR DIN CADRUL COMPERTIMENTELOR CU PATURI DIN SPITAL. ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII, INCLUSIV IN CONDITIILE DE FLUCTUATIE A PERSONALULUI. SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE DIRECTORUL GENERAL, IN LUAREA DECIZIEI

PROCEDURA DE INFORMARE A SECTOARELOR DE ACTIVITATE CU PRIVIRE LA DIVERGENTELE SAU CONFLICTE CU PACIENTII
DESCRIE MODALITATEA DE COMUNICARE CATRE SECTOARELE INTERESATE A DIVERGENTELOR, CONFLICTELOR APARUTE IN RELATIA CU PACIENTII PRECUM SI A RECLAMATIILOR SI SUGESTIILOR FORMULATE DE CATRE PACIENTI

PROCEDURA PRIVIND NIVELUL INFORMATIILOR CE POT FI TRANSMISE TELEFONIC
DESCRIE NIVELUL INFORMATIILOR PRIVITOARE LA PACIENTI CARE POT FI TRANSMISE TELEFONIC DE CATRE PERSONALUL MEDICAL

PROCEDURA PRIVIND PASTRAREA ANONIMATULUI PACIENTULUI SI A CONFIDENTIALITATII
DESCRIE MODALITATILE DE PASTRARE A CONFIDENTIALITATII ACTULUI MEDICAL; ESTE UTILIZATA DE CONDUCEREA SPITALULUI IN VEDEREA INSTRUIRII PERSONALULUI IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA IN VIGOARE PENTRU PASTRAREA ACTULUI MEDICAL

PROCEDURA PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ARBITRAJ PRIVIND OPORTUNITATEA UNEI INTERVENTII MEDICALE
DESCRIE MODALITATEA DE CONSTITUIRE A COMISIEI DE APROBARE A INTERVENTIEI MEDICALE IN SITUATIA IN CARE PACIENTUL SE AFLA IN INCAPACITATE DE A-SI DA CONSIMTAMANTUL SI NU EXISTA APARTINATORI

PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL GESTIUNII
STABILESTE CONDITIILE IN CARE O PERSOANA POATE DETINE CALITATEA DE GESTIONAR IN VEDEREA ACOPERIRII EVENTUALELOR PAGUBE CE S-AR PUTEA PRODUCE; STABILESTE GARANTIILE IN NUMERAR SI DUPA CAZ IN FUNCTIE DE NATURA SI VALOAREA BUNURILOR GESTIONATE SI A GARANTIILOR SUPLIMENTARE; STABILESTE RASPUNDEREA GESTIONARILOR IN CAZUL INCALCARILOR DISPOZITIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA GESTIONAREA BUNURILOR

PROCEDURA DE ADUCERE LA CUNOSTINTA ANGAJATILOR A HOTARARILOR CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE
DESCRIE MODALITATEA DE ADUCERE LA CUNOSTINTA ANGAJATILOR ASUPRA HOTARARILOR: CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE; COMITETULUI DIRECTOR; CONSILIULUI MEDICAL

PROCEDURA DE COMUNICARE INTERNA PRIVIND OBIECTIVELE SI REZULTATELE MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR
DESCRIE MODALITATEA DE COMUNICARE INTERNA A OBIECTIVELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITATII IN SPITAL

PROCEDURA PRIVIND UTILIZAREA BAZEI DE DATE PRIVIND PACIENTII IN CERCETARI SAU DOCUMENTARI
DESCRIEREA MODALITATILOR DE ACCESARE A DATELOR ARHIVATE ALE PACIENTILOR, IN VEDEREA EFECTUARII UNUI STUDIU STIINTIFIC

PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA IN MOD FORMAL SI INFORMAL A REZULTATELOR PROIECTELOR SI OBIECTIVELOR INSTITUTIONALE STRATEGICE
DESCRIE MODALITATEA DE COMUNICARE IN MOD FORMAL (DARI DE SEAMA, RAPOARTE) SI FORMAL SEDINTE, INTALNIRI A REZULTATELOR PROIECTELOR IN CARE ESTE IMPLICAT SPITALUL, A OBIECTIVELOR GENERALE SI SPECIFICE CUPRINSE IN PLANUL DE MANAGEMENT SI/SAU PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A SPITALULUI