20 ianuarie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: MANAGER - PROCEDURI
COD: 97
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND GESTIUNEA RISCURILOR IN CAZUL UNOR EVENIMENTE EXCEPTIONALE SURVENITE IN SPITAL
SCOP: STABILESTE MODUL DE ACTIUNE IN SITUATII DE URGENTA; PREVENIREA SI REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI INCIDENTELOR (INCLUSIV ACCIDENTELE) DE MUNCA ASUPRA LUCRARILOR SI MIJLOACELOR MEDICALE CARE POT FI ASOCIATE UNEI SITUATII DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI; METODOLOGIA DE EVALUARE A CAPACITATII DE RASPUNS LA SITUATII DE URGENTA

COD: 124
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND METODOLOGIA DE ADMINISTRARE A CHESTIONARULUI DE EVALUARE A SATISFACTIEI PACIENTILOR
SCOP: DEFINESTE MODUL DE ADMINISTRARE A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTULUI COMPLETATE SI DEPUSE IN CUTI AVAND ACEASTA DESTINATIE

COD: 6
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU
SCOP: DESCRIE MODUL DE ORGANIZARE A EVACUARII PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU, DIN SECTIILE/COMPARTIMENTELE SPITALULUI, AVAND CA SCOP PREVENIREA ACCIDENTELOR IN CAZ DE INCENDIU SI EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE URGENTA-INCENDIU

COD: 5
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALA
SCOP: INDEPARTAREA IN DEPLINA SIGURANTA A DESEURILOR REZULTATE IN URMA ACTIVITATILOR MEDICALE DIN MOMENTUL PRODUCERII LOR LA SURSA PANA LA ELIMINAREA FINALA; PREVENIREA CONTAMINARII MEDIULUI SI AFECTAREA STARII DE SANATATE UMANE

COD: 18
DENUMIRE: PROCEDURA DE TRANSFER SI TRANSMITERE DOSAR PACIENT
SCOP: PREZINTA MODALITATEA DE TRANSMITERE A DATELOR PACIENTULUI LA TRANSFERUL INTERN

COD: 7
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII LA NIVELUL SECTIEI / COMPARTIMENTULUI
SCOP: REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR DIN CADRUL COMPERTIMENTELOR CU PATURI DIN SPITAL. ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII, INCLUSIV IN CONDITIILE DE FLUCTUATIE A PERSONALULUI. SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE DIRECTORUL GENERAL, IN LUAREA DECIZIEI

COD: 132
DENUMIRE: PROCEDURA DE INFORMARE A SECTOARELOR DE ACTIVITATE CU PRIVIRE LA DIVERGENTELE SAU CONFLICTE CU PACIENTII
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE COMUNICARE CATRE SECTOARELE INTERESATE A DIVERGENTELOR, CONFLICTELOR APARUTE IN RELATIA CU PACIENTII PRECUM SI A RECLAMATIILOR SI SUGESTIILOR FORMULATE DE CATRE PACIENTI

COD: 132
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND NIVELUL INFORMATIILOR CE POT FI TRANSMISE TELEFONIC
SCOP: DESCRIE NIVELUL INFORMATIILOR PRIVITOARE LA PACIENTI CARE POT FI TRANSMISE TELEFONIC DE CATRE PERSONALUL MEDICAL

COD: 130
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PASTRAREA ANONIMATULUI PACIENTULUI SI A CONFIDENTIALITATII
SCOP: DESCRIE MODALITATILE DE PASTRARE A CONFIDENTIALITATII ACTULUI MEDICAL; ESTE UTILIZATA DE CONDUCEREA SPITALULUI IN VEDEREA INSTRUIRII PERSONALULUI IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA IN VIGOARE PENTRU PASTRAREA ACTULUI MEDICAL

COD: 126
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ARBITRAJ PRIVIND OPORTUNITATEA UNEI INTERVENTII MEDICALE
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE CONSTITUIRE A COMISIEI DE APROBARE A INTERVENTIEI MEDICALE IN SITUATIA IN CARE PACIENTUL SE AFLA IN INCAPACITATE DE A-SI DA CONSIMTAMANTUL SI NU EXISTA APARTINATORI

COD: 98
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL GESTIUNII
SCOP: STABILESTE CONDITIILE IN CARE O PERSOANA POATE DETINE CALITATEA DE GESTIONAR IN VEDEREA ACOPERIRII EVENTUALELOR PAGUBE CE S-AR PUTEA PRODUCE; STABILESTE GARANTIILE IN NUMERAR SI DUPA CAZ IN FUNCTIE DE NATURA SI VALOAREA BUNURILOR GESTIONATE SI A GARANTIILOR SUPLIMENTARE; STABILESTE RASPUNDEREA GESTIONARILOR IN CAZUL INCALCARILOR DISPOZITIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA GESTIONAREA BUNURILOR

COD: 1
DENUMIRE: PROCEDURA DE ADUCERE LA CUNOSTINTA ANGAJATILOR A HOTARARILOR CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE ADUCERE LA CUNOSTINTA ANGAJATILOR ASUPRA HOTARARILOR: CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE; COMITETULUI DIRECTOR; CONSILIULUI MEDICAL

COD: 123
DENUMIRE: PROCEDURA DE COMUNICARE INTERNA PRIVIND OBIECTIVELE SI REZULTATELE MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE COMUNICARE INTERNA A OBIECTIVELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITATII IN SPITAL

COD: 97
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND UTILIZAREA BAZEI DE DATE PRIVIND PACIENTII IN CERCETARI SAU DOCUMENTARI
SCOP: DESCRIEREA MODALITATILOR DE ACCESARE A DATELOR ARHIVATE ALE PACIENTILOR, IN VEDEREA EFECTUARII UNUI STUDIU STIINTIFIC

COD: 96
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA IN MOD FORMAL SI INFORMAL A REZULTATELOR PROIECTELOR SI OBIECTIVELOR INSTITUTIONALE STRATEGICE
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE COMUNICARE IN MOD FORMAL (DARI DE SEAMA, RAPOARTE) SI FORMAL SEDINTE, INTALNIRI A REZULTATELOR PROIECTELOR IN CARE ESTE IMPLICAT SPITALUL, A OBIECTIVELOR GENERALE SI SPECIFICE CUPRINSE IN PLANUL DE MANAGEMENT SI/SAU PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A SPITALULUI