20 ianuarie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: INTERNE - PROCEDURI
COD: 219
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA IN AMBULATORIU INTEGRAT
SCOP: REGLEMENTAREA ACTIVITĂțILOR DIN CADRUL AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI. ASIGURĂ CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII, INCLUSIV ÎN CONDIȚIILE DE FLUCTUAȚIE A PERSONALULUI

COD: 39
DENUMIRE: PROTOCOL DE TRATAMENT PRIVIND TROMBOEMBOLISMUL VENOS
SCOP: DIAGNOSTIC SI TRATAMENT