06 decembrie 2021

PROTOCOALE/PROCEDURI: RUNOS - PROCEDURI
COD: 144
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL AL ANGAJATILOR
SCOP: DESCRIEREA MODULUI DE ACCESARE A INFORMATIILOR PERSONALE ALE ANGAJATILOR

COD: 168
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND CHEMARILE DE LA DOMICILIU PENTRU GARDA
SCOP: ASIGURAREA REZOLVARII UNOR SITUATII DEOSEBITE CARE RECLAMA MAXIMA URGENTA IN ASISTENTA MEDICALA

COD: 142
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA RESPONSABILITATILOR SI PROCEDURILOR OPERATIONALE SPECIFICE POSTULUI
SCOP: PREZENTA PROCEDURA PREZINTA MODUL DE COMUNICARE A RESPOSABILITATILOR SI A PROCEDURILOR OPERATIONALE SPECIFICE POSTULUI PENTRU FIECARE LOC DE MUNCA IN PARTE

COD: 148
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA PERIODICA A POSTURILOR
SCOP: STABILESTE MODUL DE LUCRU PRIVIND EVALUAREA PERIODICA A POSTURILOR

COD: 151
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA PERSONALULUI
SCOP: MODALITATEA IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATEA DE EVALUARE A PERSONALULUI IN CADRUL SPITALULUI

COD: 146
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCA (ELIBERAREA DIN FUNCTIE)
SCOP: DE A STABILI MODUL INCETARII RAPORTURILOR DE SERVICIU

COD: 143
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INTEGRAREA NOILOR ANGAJATI
SCOP: PREZINTA MODUL DE INTEGRARE A NOILOR ANGAJATI IN SPITAL

COD: 149
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA ACTELOR NECESARE ANGAJARII
SCOP: ACTELE NECESARE LA ANGAJARE

COD: 141
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INTRODUCEREA NOULUI ANGAJAT IN POLITICA SPITALULUI SI RESPECTAREA DREPTURILOR PACIENTULUI
SCOP: PREZINTA MODUL DE COMINICARE A RESPONSABILITATIILOR SI AL PO SPECIFICE POSTULUI PENTRU FIECARE LOC DE MUNCA IN PARTE

COD: 169
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ANGAJARE
SCOP: MODALITATEA DE ANGAJARE A PERSONALULUI IN CADRUL SPITALULUI

COD: 150
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PROMOVAREA IN GRADE SI TREPTE PROFESIONALE
SCOP: DOCUMENTAREA MODULUI IN CARE SE REALIZEAZA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA A PERSONALULUI CONTRACTUAL; PROMOVAREA IN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ATRAGE DUPA SINE STABILIREA UNUI VENIT SALARIAL AFERENT GRADULUI SAU TREPTEI PROFESIONALE DOBANDITE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE APLICABILE; STABILESTE MODUL DE REALIZARE A ACTIVITATII, COMPARTIMENTELE SI PERSOANELE IMPLICATE; DA ASIGURARI CU PRIVIRE LA EXISTENTA DOCUMENTATIEI ADECVATE DERULARII ACTIVITATII; ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII, PRIN CRESTEREA GRADULUI DE COMPETENTA PROFESIONALA; SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE MANAGER, IN LUAREA DECIZIEI; ASIGURA SECURIZAREA DATELOR CU PRIVIRE LA MODUL IN CARE ESTE ORGANIZAT SI SE DESFASOARA EXAMENUL DE PROMOVARE

COD: 145
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND SANCTIONAREA
SCOP: INSTITUIREA UNEI PROCEDURI CONFORM PREVEDERILOR CODULUI MUNCII SI REGULAMENTULUI INTERN SA STABILEASCA MODUL DE CERCETARE AL ABATERILOR DISCIPLINARE SI DE SANCTIONARE

COD: 147
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSOANELOR ANGAJATE
SCOP: FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU SALARIILE SI ELABORAREA PROICTULUI BVC PENTRU ANUL URMATOR ,SE DOCUMENTEAZA SI OPERATIILE PRIN CARE SE POT FACE IN DETALIEREA TRIMESTRIALA A CHELTUIELILOR SALARIALE, FINALIZAREA PROIECTULUI BVC