25 octombrie 2021

PROTOCOALE/PROCEDURI: LABORATOR RADIOLOGIE - PROCEDURI
COD: 224
DENUMIRE: PROCEDURA DE ORGANIZARE A SERVICIULUI RADIOLOGIE
SCOP: PROCEDURA ARE CA SCOP REGLEMENTAREA ACTIVITĂțILOR DIN LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA DIN CADRUL SPITALULUI

COD: 2
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND EXAMINAREA RADIOGRAFICA SI RADIOLOGICA
SCOP: GHID DE UTILIZARE A EXAMENELOR RADIOLOGICE SI IMAGISTICA MEDICALE

COD: 1
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND REGIMUL DE UTILIZARE PENTRU INTREAGA APARATURA SPECIFICA DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
SCOP: MODALITATEA DE UTILIZARE CAT MAI CORECTA SI IN CONFORMITATE CU SPECIFICATIILE TEHNICE SI RECOMANDARILE PRODUCATORILOR DE APARATURA