20 ianuarie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: CAMERA DE GARDA - PROCEDURI
COD: 2
DENUMIRE: PROCEDURA DE DOCUMENTARE A PACIENTILOR
SCOP: SE INTOCMESTE FISA INDIVIDUALA DE URGENTA DE CATRE ASISTENTI SI MEDICI

COD: 3
DENUMIRE: PROCEDURA DE EXAMINARE SI INVESTIGARE A PACIENTILOR
SCOP: IN URMA EFECTUARII TRIAJULUI, PACIENTII DIN CAMERA DE GARDA SUNT EXAMNIATI DE MEDICII DE GARDA DIN ACESTE STRUCTURI, CARE VOR DECIDE INVESTIGATIILE NECESARE SI MEDICII DE SPECIALITATE CARE URMEAZA SA FIE CHEMAT IN VEDEREA ACORDARII CONSULTULUI DE SPECIALITATE, DACA SE CONSIDERA NECESAR

COD: 4
DENUMIRE: PROCEDURA DE INTERNARE A PACIENTILOR,RETINEREA SUB OBSERVATIE,TRANSFERUL SAU EXTERNAREA LOR
SCOP: RETINEREA PACIENTILOR SUB OBSERVATIE, TRANSFERUL SAU EXTERNAREA LOR

COD: 1
DENUMIRE: PROCEDURA DE PRIMIRE, EXAMINARE, INVESTIGARE SI INTERNARE A PACIENTILOR DIN CAMERA DE GARDA
SCOP: DE PRIMIRE, EXAMINARE, INVESTIGARE SI INTERNARE A PACIENTILOR

COD: 25
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INFORMAREA PACIENTULUI CU PRIVIRE LA RISCURILE CONSECUTIVE REFUZULUI TRATAMENTULUI
SCOP: REGLEMENTEAZA MODUL DE ADUCERE LA CUNOSTINTA PACIENTILOR A RISCURILOR SI CONSECINTELOR DATORATE REFUZULUI TRATAMENTULUI

COD: 1
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INTERVENTIA PE TIPURI DE URGENTA (COD CULORI)
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE INTERVENTIE IN FUNCTIE DE TIPUL DE INTERVENTIE SURVENIT IN CAZUL PACIENTILOR INTERNATI SAU CARE SE PREZINTA LA CAMERA DE GARDA

COD: 4
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND TRANSFERUL PACIENTULUI CRITIC
SCOP: STABILESTE SETUL UNITAR DE REGULI PENTRU RESPECTAREA NORMELOR LEGALE REFERITOARE LA INTOCMIREA FISEI MEDICALE DE TRANSFER INTERCLINIC