20 ianuarie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: ARHIVA - PROCEDURI
COD: 56
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ARHIVAREA (INCLUSIV ARHIVAREA FOCG)
SCOP: PREZENTAREA MODULUI DE ARHIVARE A DOCUMENTELOR SPITALULUI, INCLUSIV FOCG, PENTRU PERIOADA DE TIMP CALENDARISTICA, RESPECTAND CERINTELE LEGALE