20 ianuarie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: JURIDIC - PROCEDURI
COD: 5
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI PACIENTULUI PENTRU INCLUDEREA IN CERCETARE STIINTIFICA SI CONSECUTIV, PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SCOP: INDEPARTAREA GERMENILOR PATOGENI IN VEDEREA EVITARII CONTAMINARII PACIENTILOR PERSONALULUI MEDICO-SANITAR SI PREVENIREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE

COD: 3
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ADUCEREA LA CUNOSTINTA ANGAJATILOR A REGLEMENTARILOR INTERNE SI EXTERNE
SCOP: REGLEMENTEAZA MODUL DE ADUCERE LA CUNOSTIINTA A REGLEMENTARILOR EXTERNE (HOTARARE DE GUVERN, ORDINE ETC) SI A CELOR INTERNE (DECIZII,NOTE) TUTUROR ANGAJATILOR

COD: 5
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INFORMAREA PACIENTULU ASUPRA RISCURILOR CONSECUTIVE REFUZULUI TRATAMENTULUI
SCOP: REGLEMENTEAZA MODUL DE ADUCERE LA CUNOSTINTA PACIENTILOR A RISCURILOR SI CONSECINTELOR DATORATE REFUZULUI TRATAMENTULUI

COD: 4
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND NORME DE CONDUITA IN CAZUL PACIENTILOR AFLATI SUB INFLUIENTA UNOR SUBSTANTE BPSIHOACTIVE,TRATAMENTE SAU DEPENDENTE
SCOP: ARE DREPT SCOP MANAGEMENTUL PACIENTILOR CE POT PREZENTA PERICOL (CU BOLI PSHIHICE SAU AFLATI SUB INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PSHIOACTIVE)

COD: 4
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND NORMELE DE CONDUITA IN CAZUL PACIENTILOR AFLATI SUB INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PSIHOACTIVE,TRATAMENTE SAU DEPENDENTE
SCOP: STABILESTE SETUL UNITAR DE REGULI PENTRU RESPECTAREA NORMELOR LEGALE REFERITOARE LA INTOCMIREA FISEI MEDICALE DE TRANSFER INTERCLINIC

COD: 2
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA ASUPRA REZULTATELOR PRELUCRARII BAZEI / BAZELOR DE DATE
SCOP: DESCRIEREA MODALITATILOR DE RESPECTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALA ASUPRA BAZELOR DE DATE GENERATE DE SPITAL