22 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND INFORMAREA PACIENTULU ASUPRA RISCURILOR CONSECUTIVE REFUZULUI TRATAMENTULUI
NUMAR CURENT: 58
SCOP: REGLEMENTEAZA MODUL DE ADUCERE LA CUNOSTINTA PACIENTILOR A RISCURILOR SI CONSECINTELOR DATORATE REFUZULUI TRATAMENTULUI
COD: 05
DATA APROBARII: 30.07.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: JURIDIC/CONT
TIP PROCEDURA: DE SISTEM
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: NEMEDICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII A PROCEDURII: -