25 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII LA NIVELUL SECTIEI / COMPARTIMENTULUI
NUMAR CURENT: 28
SCOP: REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR DIN CADRUL COMPERTIMENTELOR CU PATURI DIN SPITAL. ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII, INCLUSIV IN CONDITIILE DE FLUCTUATIE A PERSONALULUI. SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE DIRECTORUL GENERAL, IN LUAREA DECIZIEI
COD: 07
DATA APROBARII: 11.02.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: MANAGER/MEDICI
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: MEDICO-CHIRURGICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII ALE PROCEDURII: -