22 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND PREVENIREA ERORILOR DE IDENTIFICARE A PACIENTILOR
NUMAR CURENT: 30
SCOP: DESCRIEREA MODULUI DE PREVENIRE A ERORILOR DE IDENTIFICARE A PACIENTULUI INAINTEA UNUI TRATAMENT/INVESTIGATIE
COD: 28
DATA APROBARII: 11.02.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: MEDICI
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: NEMEDICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII A PROCEDURII: -