22 octombrie 2021

PROCEDURA PENTRU SITUATII DE URGENTA (CALAMITATI)
DESCRIERE: PREVENIREA SI GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA, ASIGURAREA SI COORDONAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE SI DE ALTA NATURA NECESARA RESTABILIRII STARII DE NORMALITATE IN SPITAL; CUPRINDE UN ANSAMBLU DE ACREDITATI SI PROCEDURI UTILIZATE DE CONDUCERE, PERSONALUL DE SPECIALITATE CU ATRIBUTII IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA, PENTRU IDENTIFICAREA SI MONITORIZAREA SURSELOR DE RISC, EVALUAREA INFORMATIILOR SI ANALIZA SITUATIEI, ELABORAREA DE PROGNOZE, STABILIREA VARIANTELOR DE ACTIUNI SI IMPLEMENTAREA ACESTORA IN SCOPUL RESTABILIRII SITUATIEI DE NORMALITATE
DATA APROBARII: 11.02.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: COMISII
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: NEMEDICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII ALE PROCEDURII: -