25 octombrie 2021

PROCEDURA DE TRANSFER SI TRANSMITERE DOSAR PACIENT
NUMAR CURENT: 37
SCOP: PREZINTA MODALITATEA DE TRANSMITERE A DATELOR PACIENTULUI LA TRANSFERUL INTERN
DATA APROBARII: 11.02.2014
COD: 18
COMPARTIMENT/SECTIE: MANAGER
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: MEDICO-CHIRURGICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII A PROCEDURII: -