25 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU
NUMAR CURENT: 39
SCOP: DESCRIE MODUL DE ORGANIZARE A EVACUARII PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU, DIN SECTIILE/COMPARTIMENTELE SPITALULUI, AVAND CA SCOP PREVENIREA ACCIDENTELOR IN CAZ DE INCENDIU SI EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE URGENTA-INCENDIU
COD: 06
DATA APROBARII: 11.02.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: MANAGER
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: NEMEDICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII A PROCEDURII: -