26 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND ANTIBIOTERAPIA IN CAZUL GERMENILOR REZISTENTI
NUMAR CURENT: 29
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE REALIZARE A ANTIBIOPROFILAXIEI IN CAZUL GERMENILOR REZISTENTI
COD: 103
DATA APROBARII: 11.02.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: MEDICI/CONSILIUL MEDICAL
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: MEDICO-CHIRURGICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII A PROCEDURII: -