25 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND INFORMAREA SI OBTINEREA CONSIMTAMANTULUI PACIENTULUI
NUMAR CURENT: 45
DESCRIERE: DESCRIE MODALITATILE DE INFORMARE A PACIENTILOR SI APARTINATORILOR ACESTORA ASUPRA DREPTURILOR CE LE AU IN CALITATE DE PACIENT SI ASIGURAT, OBLIGATIILOR CE LE REVIN CA PACIENT AL ACESTUI SPITAL, PRECUM SI ASUPRA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE, TRATAMENTULUI APLICAT SI A ORICAREI INTERVENTII DIRECTE SAU INDIRECTE A PERSONALULUI ANGAJAT, PRECUM SI A TUTROR RISCURILOR CE POT SURVENI IN CAZUL IN CARE PACIENTUL REFUZA TRATRAMENTUL
COD: 12
DATA APROBARII: 12.02.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: ASISTENTI
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: MEDICO-CHIRURGICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII ALE PROCEDURII: -