06 decembrie 2021

PROCEDURA PRIVIND INSTRUCTIUNEA DE LUCRU CURATENIA SI DEZINFECTAREA PE TIPURI DE ECHIPAMENTE MEDICO-CHIRURGICALE
NUMAR CURENT: 48
SCOP: INDEPARTAREA GERMENILOR PATOGENI IN VEDEREA EVITARII CONTAMINARII PACIENTILOR PERSONALULUI MEDICO-SANITAR SI PREVENIREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE
COD: 52
DATA APROBARII: 18.02.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: IGIENA
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: MEDICO-CHIRURGICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII A PROCEDURII: -