22 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI PACIENTULUI PENTRU INCLUDEREA IN CERCETARE STIINTIFICA SI CONSECUTIV, PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
NUMAR CURENT: 49
SCOP: INDEPARTAREA GERMENILOR PATOGENI IN VEDEREA EVITARII CONTAMINARII PACIENTILOR PERSONALULUI MEDICO-SANITAR SI PREVENIREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE
COD: 01
DATA APROBARII: 12.05.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: JURIDIC
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: MEDICO-CHIRURGICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII ALE PROCEDURII: -