22 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA ASUPRA REZULTATELOR PRELUCRARII BAZEI / BAZELOR DE DATE
NUMAR CURENT: 50
SCOP: DESCRIEREA MODALITATILOR DE RESPECTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALA ASUPRA BAZELOR DE DATE GENERATE DE SPITAL
COD: 02
DATA APROBARII: 12.05.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: JURIDIC
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: NEMEDICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII ALE PROCEDURII: -