22 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND ADUCEREA LA CUNOSTINTA ANGAJATILOR A REGLEMENTARILOR INTERNE SI EXTERNE
NUMAR CURENT: 51
SCOP: REGLEMENTEAZA MODUL DE ADUCERE LA CUNOSTIINTA A REGLEMENTARILOR EXTERNE (HOTARARE DE GUVERN, ORDINE ETC) SI A CELOR INTERNE (DECIZII, NOTE) TUTUROR ANGAJATILOR
COD: 03
DATA APROBARII: 12.05.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: JURIDIC
TIP PROCEDURA: SISTEM
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: NEMEDICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII A PROCEDURII: -