22 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND ARHIVAREA (INCLUSIV ARHIVAREA FOCG)
NUMAR CURENT: 52
SCOP: PREZENTAREA MODULUI DE ARHIVARE A DOCUMENTELOR SPITALULUI, INCLUSIV FOCG, PENTRU PERIOADA DE TIMP CALENDARISTICA, RESPECTAND CERINTELE LEGALE
COD: 56
DATA APROBARII: 14.05.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: ARHIVA
TIP PROCEDURA: SISTEM
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: MEDICO-CHIRURGICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII A PROCEDURII: -