25 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU PACIENTUL FARA DISCERNAMANT
NUMAR CURENT: 19
SCOP: DESCRIE MODUL DE OBTINERE A ACORDULUI REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU UN PACIENT AFLAT IN INCAPACITATEA DE A-SI EXPRIMA SINGUR ACORDUL
COD: 16
DATA APROBARII: 11.02.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: ASISTENTI
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: MEDICO-CHIRURGICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII ALE PROCEDURII: -