25 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND GESTIUNEA FOCG
NUMAR CURENT: 15
SCOP: DESCRIE PROCESUL DE GESTIONARE A FOII DE OBSERVATIE DIN MOMENTUL GENERARII ACESTEIA PANA LA EXTERNAREA PACIENTULUI SI MODALITATEA DE COMPLETARE A ACESTEIA
COD: 13
DATA APROBARII: 11.02.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: ASISTENTI
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: NEMEDICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII A PROCEDURII: -