25 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND METODOLOGIA DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR
NUMAR CURENT: 17
SCOP: DESCRIEREA GENERALA A TEHNICII DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR CU ACCENT PE IDENTIFICAREA PACIENTULUI; IDENTIFICAREA MEDICAMENTULUI; ERORI DE ADMINISTRARE; MONITORIZAREA EFECTELOR ADVERSE
COD: 10
DATA APROBARII: 11.02.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: ASISTENTI
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: MEDICO-CHIRURGICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII A PROCEDURII: -