22 octombrie 2021

PROCEDURA PRIVIND PROTEJAREA PRIN CODIFICARE SI ACCESUL REGLEMENTAT LA DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE PACIENTILOR
NUMAR CURENT: 1
SCOP: REGLEMENTEAZA MODUL DE COLECTARE SI CODIFICARE A DATELOR PERSONALE ALE PACIENTILOR SI UTILIZAREA ACESTORA
COD: 01
DATA APROBARII: 11.01.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: STATISTICA
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: MEDICO-CHIRURGICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: -
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): -
NUMAR REVIZII ALE PROCEDURII: -