10 iulie 2020

Legături pe Internet: Noutăți legislative
Decizia CCR nr. 229 din 2 iunie 2020 [NOU]
Decizia CCR nr. 229 din 2 iunie 2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Vizite: 2
Ordin MS/MTS nr. 1236/667 din 7 iulie 2020 [NOU]
Ordin MS/MTS nr. 1236/667 din 7 iulie 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic
Vizite: 3
Ordin MS nr. 1244/2020 [NOU]
Ordin MS nr. 1244 din 9 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervențional al pacienților cu infarct miocardic acut și aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară și urgențelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul București
Vizite: 2
Ordin MS nr. 1221/2020 [NOU]
Ordin MS nr. 1221 din 2 iulie 2020 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală în otorinolaringologie
Vizite: 3
Legea nr. 105/2020 [NOU]
Legea nr. 105 din 3 iulie 2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Vizite: 3
Ordin MS nr. 1226/2020 [NOU]
Ordin MS nr. 1226 din 3 iulie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății
Vizite: 4
Ordin MS nr. 1228 din 3 iulie 2020 [NOU]
Ordin MS nr. 1228 din 3 iulie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic
Vizite: 4
Ordin MS/MAI/MFP nr. 1070/94/2087/2020 [NOU]
Ordin MS/MAI/MFP nr. 1070/94/2087/2020 privind stabilirea categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19
Vizite: 8
HG nr. 511/2020
HOTĂRÂRE nr. 511 din 1 iulie 2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Vizite: 12
Ordin CNAS nr. 744/2020
Ordin CNAS nr. 744 din 22 iunie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice
Vizite: 9
Ordin ANOFM nr. 491/2020
Ordin ANOFM nr. 491 din 25 iunie 2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
Vizite: 12
HG nr. 483/2020
HOTĂRÂRE nr. 483 din 25 iunie 2020 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012
Vizite: 14
HS nr. 32/2020
HOTĂRÂRE nr. 32 din 12 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale în ceea ce privește datele aplicării anumitor dispoziții ale sale - COM (2020) 144 final
Vizite: 24
Ordin MC/MS nr. 2941/1120/2020
Ordin MC/MS nr. 2.941/1.120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
Vizite: 18
Ordin MS nr. 1097/2020
Ordin MS nr. 1097 din 17 iunie 2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
Vizite: 13