Legături pe Internet: Noutăți legislative
Ordin ANMCS nr. 432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare... [NOU]
Ordinul ANMCS nr. 432 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi
Data adăugării: 22 ianuarie 2020, 13:18 Vizite: 5
HG nr. 638/2019 pentru modificarea și completarea HG nr. 857/2011
HG nr. 638 din 27 august 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice
Data adăugării: 06 ianuarie 2020, 07:57 Vizite: 19
Legea nr. 45 din 8 martie 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006
LEGEA nr. 45 din 8 martie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - Publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 11 martie 2019
Data adăugării: 01 octombrie 2019, 13:21 Vizite: 50
Ordinul MS nr. 980/2019 - M.Of. 530 din 28-iun-2019
ORDIN MS nr. 980 din 27 iunie 2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și adispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru modificarea și completarea acestuia
Data adăugării: 25 septembrie 2019, 15:26 Vizite: 29
Ordinul MS nr. 397/2018 - forma sintetica pentru data 2019-08-12
ORDIN MS nr. 397 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și aContractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, amedicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătatepentru anii 2018-2019
Data adăugării: 25 septembrie 2019, 15:22 Vizite: 35
HG nr. 140/2018 - forma sintetica pentru data 2019-08-12
HOTĂRÂRE GUVERN nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, amedicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale desănătate pentru anii 2018-2019
Data adăugării: 25 septembrie 2019, 15:21 Vizite: 27
CONTRACT-CADRU din 21 martie 2018 - Ordinul 397/2018 - forma sintetica pentru data 2019-08-12
CONTRACT-CADRU din 21 martie 2018 care reglementează condițiile acordării asistențeimedicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurărisociale de sănătate pentru anii 2018-2019 - forma sintetica pentru data 2019-08-12
Data adăugării: 25 septembrie 2019, 15:16 Vizite: 39
ORDIN ANMCS nr. 322 din 9 septembrie 2019
ORDIN ANMCS nr. 322 din 9 septembrie 2019 privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare, precum și pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare (Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 17 septembrie 2019)
Data adăugării: 25 septembrie 2019, 14:54 Vizite: 49
Legea nr. 347/2018 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
A fost introdus un nou alineat la art. 24 din Legea nr. 46/2003 drepturilor pacientului, și anume alineatul (2), cu următorul cuprins: Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observație clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație.
Data adăugării: 02 aprilie 2019, 08:23 Vizite: 73
Legea nr. 302/2018 (în vigoare din 15 decembrie 2018)
Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei
Data adăugării: 21 ianuarie 2019, 14:54 Vizite: 112
Ordonanță de urgență nr. 95/2018 (în vigoare din 13 noiembrie 2018)
Ordonanță de urgență nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Data adăugării: 21 ianuarie 2019, 14:54 Vizite: 65
Decizia nr. 3/2018 (în vigoare din 25 octombrie 2018)
Decizia nr. 3/2018 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor...
Data adăugării: 21 ianuarie 2019, 11:24 Vizite: 99