28 iunie 2022

Legături pe Internet: Noutăți legislative
Ordin MS nr. 190 din 28 ianuarie 2022
Ordin MS nr. 190 din 28 ianuarie 2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
Data adăugării: 31 ianuarie 2022, 10:49 Vizite: 96
Ordin MS nr. 156 din 25 ianuarie 2022
Ordin MS nr. 156 din 25 ianuarie 2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către...
Data adăugării: 28 ianuarie 2022, 06:46 Vizite: 93
Ordin MS nr. 101 din 18 ianuarie 2022
Ordin MS nr. 101 din 18 ianuarie 2022 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților internați în unitățile de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici (AP-USTACC)
Data adăugării: 28 ianuarie 2022, 06:44 Vizite: 100
Ordin MS nr. 103 din 18 ianuarie 2022
Ordin MS nr. 103 din 18 ianuarie 2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute
Data adăugării: 27 ianuarie 2022, 09:42 Vizite: 96
Ordin MS/CNAS nr. 85/29/2022
Ordin MS/CNAS nr. 85/29/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
Data adăugării: 25 ianuarie 2022, 08:52 Vizite: 88
HCNSU nr. 5 din 21 ianuarie 2022
HOTĂRÂRE nr. 5 din 21 ianuarie 2022 pentru aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
Data adăugării: 25 ianuarie 2022, 08:50 Vizite: 91
OUG nr. 2 din 19 ianuarie 2022
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 2 din 19 ianuarie 2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Data adăugării: 21 ianuarie 2022, 11:41 Vizite: 89
Ordin MS nr. 74 din 13 ianuarie 2022
Ordin MS nr. 74 din 13 ianuarie 2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2
Data adăugării: 14 ianuarie 2022, 11:53 Vizite: 101
HOTĂRÂRE nr. 80 din 13 ianuarie 2022
HOTĂRÂRE nr. 80 din 13 ianuarie 2022 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
Data adăugării: 14 ianuarie 2022, 11:47 Vizite: 92
OUG nr. 1 din 13 ianuarie 2022
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Data adăugării: 14 ianuarie 2022, 11:46 Vizite: 90
Ordin ANFP nr. 26 din 11 ianuarie 2022
Ordin ANFP nr. 26 din 11 ianuarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Data adăugării: 14 ianuarie 2022, 06:23 Vizite: 87
Ordin MS/CNAS nr. 58/4/2022
Ordin MS/CNAS nr. 58/4/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfășoară activitatea de vaccinare
Data adăugării: 12 ianuarie 2022, 12:24 Vizite: 87
Ordin MS nr. 54 din 11 ianuarie 2022
Ordin MS nr. 54 din 11 ianuarie 2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
Data adăugării: 12 ianuarie 2022, 12:23 Vizite: 92
HG nr. 1315 din 30 decembrie 2021
HOTĂRÂRE nr. 1315 din 30 decembrie 2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
Data adăugării: 12 ianuarie 2022, 12:16 Vizite: 111
HG nr. 1314 din 30 decembrie 2021
HOTĂRÂRE nr. 1314 din 30 decembrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1007/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la asistența medicală la bordul navelor
Data adăugării: 12 ianuarie 2022, 12:15 Vizite: 94