Categorii de informaţii
Probleme

Categorie: Probleme
Număr de informaţii: 0
Nu există informaţii în această categorie.
Anunțuri

Categorie: Anunțuri
Număr de informaţii: 0
Nu există informaţii în această categorie.
Activitate

Categorie: Activitate
Număr de informaţii: 3
PREZENTAREA SPITALULUI
SERVICII MEDICALE
PREZENTARE FARMACIE CU CIRCUIT INCHIS
Organizare

Categorie: Organizare
Număr de informaţii: 3
CONDUCERE
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
ORGANIGRAMA
Informatii

Categorie: Informatii
Număr de informaţii: 3
ISTORIA SPITALULUI DIN NĂSĂUD
CRITERII DE INTERNARE ÎN SPITAL
ACTE NECESARE PENTRU SERVICII MEDICALE
Laboratoare

Categorie: Laboratoare
Număr de informaţii: 3
PREZENTARE LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ
PREZENTARE LABORATOR ANALIZE MEDICALE
PREZENTARE LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICĂ
Programe

Categorie: Programe
Număr de informaţii: 2
PROGRAM SPITAL SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE INTEGRAT
PROGRAM AUDIENȚE
Știri

Categorie: Știri
Număr de informaţii: 0
Nu există informaţii în această categorie.
Concursuri

Categorie: Concursuri
Număr de informaţii: 0
Nu există informaţii în această categorie.
Pacienți

Categorie: Pacienți
Număr de informaţii: 5
ACTE NECESARE LA INTERNARE
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR
DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT
INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA