Categorii de informaţii
Probleme

Categorie: Probleme
Număr de informaţii: 0
Nu există informaţii în această categorie.
Anunțuri

Categorie: Anunțuri
Număr de informaţii: 0
Nu există informaţii în această categorie.
Activitate

Categorie: Activitate
Număr de informaţii: 3
PREZENTAREA SPITALULUI
SERVICII MEDICALE
PREZENTARE FARMACIE CU CIRCUIT INCHIS
Organizare

Categorie: Organizare
Număr de informaţii: 4
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
REGLEMENTAREA ACCESULUI MASS-MEDIA IN SPITAL
CONDUCERE
ORGANIGRAMA
Informatii

Categorie: Informatii
Număr de informaţii: 4
INVESTIGATII/TRATAMENTE DECONTATE DE CNAS
ISTORIA SPITALULUI DIN NĂSĂUD
CRITERII DE INTERNARE ÎN SPITAL
MODUL DE ACCESARE A SERVICIILOR OFERITE
Laboratoare

Categorie: Laboratoare
Număr de informaţii: 3
PREZENTARE LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ
PREZENTARE LABORATOR ANALIZE MEDICALE
PREZENTARE LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICĂ
Programe

Categorie: Programe
Număr de informaţii: 2
PROGRAM SPITAL SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE INTEGRAT
PROGRAM AUDIENȚE
Știri

Categorie: Știri
Număr de informaţii: 0
Nu există informaţii în această categorie.
Concursuri

Categorie: Concursuri
Număr de informaţii: 0
Nu există informaţii în această categorie.
Pacienți

Categorie: Pacienți
Număr de informaţii: 7
RECUPERAREA ACTIVĂ A PACIENTULUI...
EDUCAȚIE SANITARĂ ȘI PREVENȚIE
INFORMATII PRIVIND INTERNAREA
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR
DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT
INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA
Contact

Categorie: Contact
Număr de informaţii: 3
LOCALIZARE...
MODALITATEA DE CONTESTARE...
DATE DE CONTACT
Declarații

Categorie: Declarații
Număr de informaţii: 1
DECLARAȚIE DE ACCESIBILITATE (art. 6 alin. 1 din OUG nr. 112/2018)