STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
OrganizareConform Ordinului MSP 491/20.05.2010 și a modificărilor din adresa nr. XI/A/63890, 74479/NB/1075/12.12.2014, Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon‟ Năsăud este structurat în 4 secții și 5 compartimente cu 165 paturi spitalizare continuă și 18 paturi spitalizare de zi.

1. SECȚII
1.1.1. SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ
- 55 paturi din care 10 paturi Compartiment Reumatologie
Medici:
- Dr. Stan Iuga Nicolae - medic primar medicină internă - șef secție;
- Dr. Bușiță Călin - medic primar medicină internă;
- Dr. Bungărați Ana-Maria - medic specialist medicină internă.
1.1.2. COMPARTIMENT REUMATOLOGIE (integrat secției)
-10 paturi.
Medic:
- Dr. Muresan Liana - medic primar reumatologie cu competență în echografia aparatului locomotor.

1.2.1. SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ
-30 paturi din care 5 paturi Compartiment Ortopedie-Traumatologie;
-1 sală de operație în componență;
Medici:
- Dr. Marian Catalin - medic primar chirurgie generală - șef de secție;
- Dr. Glavan Victor - medic primar chirurgie generală;
- Dr. Țurcan Constantin - medic specialist chirurgie generală;
- Dr. Preduș Floris-Alin - medic specialist chirurgie generală.
1.2.2. COMPARTIMENT ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE (integrat secției)
- 5 paturi.
Medic:
- Dr. Gabor Daniel - medic specialist ortopedie.
...
avramsaveta la 23 iulie 2018, 08:00:00 · Citeşte mai mult · 988 Vizualizări · Imprimă
ACTE NECESARE PENTRU SERVICII MEDICALE
InformatiiA. Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor medicale aflate în contract cu CJASBN pacienții asigurați trebuie să se prezinte cu:
- BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE / SPECIALIST;
- ACT DE IDENTITATE;
- DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT;
- CARDUL NATONAL DE SANATATE sau ADEVERINTA DE ASIGURAT
...
staniuganicolae la 20 iulie 2018, 11:00:00
Citeşte mai mult · 986 Vizualizări · Imprimă
DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT
PaciențiDocumente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:
- Salariat - adeverința eliberată de angajator, pe propria răspundere, din care să reiasă că se reține și virează contribuția la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).
- Persoană fizică autorizată (PFA) - Dovada ultimei plăți la FNUASS.
- Persoanele fizice fără venit are obligața să se asigure - Ultima chitanță de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit.
- Pensionar - Ultimul talon/cupon de pensie.
- Studenții dacă nu realizează venituri din muncă - Adeverința de student sau legitimația de student vizată la zi.
- Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani și sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă - Adeverința de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
- Copii în vârstă de până la 18 ani - Act de identitate.
- Șomer - Un act doveditor din care să reiasă calitatea de șomer (eliberat de - AJOFM).
- Beneficiar de ajutor social - Un act doveditor din care să reiasă calitatea de asistat social (eliberat de primărie).
...
staniuganicolae la 20 iulie 2018, 10:00:00
Citeşte mai mult · 207 Vizualizări · Imprimă