28 iunie 2022

MODALITATEA DE CONTESTARE...
ContactModalitatea de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Conform Legii nr. 544/2001 și a Normelor sale de aplicare, orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale de accesare a informațiilor de interes public, poate depune o reclamație administrativă adresată funcționarului responsabil cu informațiile de interes public al instituției la adresa de contact a spitalului.

Modelele formularelor tip de reclamație administrativă sunt disponibile la sediul spitalului sau în format electronic AICI.

În cazul în care solicitantul informațiilor de interes public se consideră în continuare lezat în drepturile sale de a accesa informații de interes public, acesta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001. Plângerea este scutită de taxa de timbru.