INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA
PaciențiMedicul curant va aduce la cunoștința pacientului data externării cu cel puțin 24 ore înainte.
La externare pacientul primește următoarele documente:
- Scrisoare medicală / Bilet medical de ieșire;
- Rețetă medicală;
- Concediu medical (dacă este cazul);
- Indicații privind regimul alimentar și de viață;
- Recomandări privind tratamentul la domiciliu;
- Recomandări de servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu (dacă este cazul).

LISTA FURNIZORILOR DE SERVICII DE ÎNGRIJIRIMEDICALE LA DOMICILIU AFLAȚI ÎN RELAȚE CONTRACTUALĂ CU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BISTRȚA-NĂSĂUD
1. Asociatia Filantropia Ortodoxă Cluj Filiala Bistrița, loc. Bistrița, Pța Unirii, nr.9, telefon 0745/522013;
2. SC Help Medical SRL Bistrita, loc.Bistrița, str.Libertății nr.81B, fax 0263/237355, tel 0363/401218 0765/310139 0747/089849;
3. SC Ingrijiri la domiciliu SRL, loc Brasov, str. 1 Mai nr. 34, tel 0756/394047 - Punct de lucru Bistrita, str. 1 Mai nr.1, tel 0756/392693, fax 0368/800710;
4. SC Marcomed SRL Bistrita, loc. Bistrița, Bdul Decebal, nr.2A, Sc.B, Ap.32, telefon 0757/074962 - punct de lucru loc. Bistrița, Piața Centrală nr.18, telefon 0751/074960;
5. Asociatia Caritas Eparhial GrecoCatolic Cluj, Filiala Bistrita, loc.Bistrița, Str. Ursului, nr.14, telefon 0263/235974, fax 0263/235974, mobil 0744/524711;
6. SC Murivisan SRL Bistrita, loc. Bistrita Cartier Viisoara nr. 263, telefon 0263/231862, fax 0263/233185;
7. Asociatia „PROVARSTNICI” Tiha Bârgăului, loc. Tiha Bargaului, str. Principala nr. 278, telefon 0753/803718;
8. SC MoldoTrans Med SRL Bistrita, loc. Bistrita, str. Pescarilor nr. 19/A, telefon 0753/698253.