28 iunie 2022

INFORMATII PRIVIND INTERNAREA
PaciențiServiciile medicale spitalicești se acordă asiguraților pe baza următoarelor acte:
1. Bilet de internare/trimitere de la medicul specialist /medicul de familie (în caz de urgență nu este necesar bilet de internare/trimitere).
2. Actul de identitate în perioada de valabilitate (CI/BI/Pașaport/certificat de naștere pentru copii cu vârsta mai mică de 14 ani).
3. Document care să ateste calitatea de asigurat:
Angajații: adeverința de la locul de muncă;
Pensionarii: cupon de pensie din luna curentă sau cea precedentă;
Șomerii: adeverință sau xerocopie după carnetul de șomaj;
Coasigurații (soț, soție, părinți): adeverința de coasigurat de la CJAS BN sau de la angajator;
Tinerii cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 ani: adeverința de elev sau student;
Persoanele cu handicap: cupon de handicap;
Persoanele cu ajutor social: adeverința de la primărie de ajutor social.
Lista detaliată se găsește AICI.

Începând cu data de 1 mai 2015 este obligatoriu prezentarea cu cardul național de sănătate sau adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei carora li se va emite card național duplicat.

Internarea se face la BIROUL DE INTERNARI situat la parter, camera 17;
Programul BIROULUI DE INTERNARI: Luni-Vineri 7:00-15:00;
În afara programului biroului internarile se fac la CAMERA DE GARDĂ (URGENȚĂ).
Tipuri de internare:
- Spitalizare de zi;
- Spitalizare continuă.

În cazul internării în spital vă recomandăm să aveți obiectele și materialele necesare igienei dumneavoastră personale:
- Cană și tacâmuri;
- Pijamale sau cămasă de noapte;
- Papuci de casă;
- Cremă și aparat de bărbierit;
- Pieptene / perie de păr;
- Prosoape, burete și săpun;
- Periută și pastă de dinți etc.