28 iunie 2022

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR
PaciențiA. DREPTURI
- Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
- Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale;
- Pacienții au dreptul de a cunoaște identitatea, statutul profesional și calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;
- Dreptul de a fi informați în legătură cu starea sănătății lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul și prognoza afecțiunii;
- Informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere;
- Dreptul de a fi informat și de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activități de cercetare/învățământ care implică persoana sa;
- După ce au fost informați asupra tratamentului pacienții au dreptul să-l accepte sau să-l refuze;
- Când pacienții sunt incapabili să-și exprime voința și este necesară intervenția medicală de urgență consițământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consițământului;
- În cazul pacienților fără discernământ consițământul este exprimat în scris de aparținătorul sau reprezentantul legal;
- Pacienții au dreptul de a fi informați asupra facilităților de care dispune spitalul pentru asistență personală, siguranța și confortul său;
- Dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor legate de afecțiunea sa;
- Pacienții cu indicații speciale, au dreptul de a avea în apropiere și de a participa la îngrijirea lor, o rudă sau o persoană apropiată pe durata spitalizării lor;
- Pacienții au dreptul de a fi vizitați cu condiția respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului și de fiecare secție în funcție de specificul său;
- Pacienții au dreptul să primească la cerere servicii religioase;
- Dreptul la continuitatea îngrijirilor;
- Bolnavii care necesită investigații sau consultații suplimentare pot beneficia de aceste servicii;
- Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului.

B. OBLIGATII
- La internare bolnavii sunt obligați să prezinte cardul de sănătate sau adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate, dovada asigurării de sănătate și biletul de internare unde este cazul;
- Să respecte indicațiile medicului asupra conduitei terapeutice;
- Să respecte personalul angajat al spitalului;
- Să respecte normele de conduită cu ceilalti bolnavi;
- Să predea hainele la magazia unității (garderoba) pe perioada internării;
- Să folosească cu grijă bunurile spitalului;
- Să aducă la conoștință conducerii toate aspectele negative pe perioada internării;
- Să respecte orele de odihnă și tratament;
- Să respecte normele de prevenire a incendiilor;
- Să nu fumeze în incinta spitalului.