28 iunie 2022

MODUL DE ACCESARE A SERVICIILOR OFERITE
Informatii
A. Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor medicale aflate în contract cu CJASBN pacienții asigurați trebuie să se prezinte cu:
- BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE / SPECIALIST;
- ACT DE IDENTITATE;
- DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT;
- CARDUL NATONAL DE SANATATE sau ADEVERINTA DE ASIGURAT cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat.

Persoanele care nu fac dovada calitații de asigurat beneficiază de servicii medicale gratuite numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile art. 223 din Legea nr. 95/2006 (R), în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

B. Pentru a beneficia de servicii medicale cu plată pacienții neasigurați trebuie să se prezinte cu:
- BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE / SPECIALIST (opțional);
- ACT DE IDENTITATE;
- FONDURI BĂNEȘTI pentru plata contravalorii serviciilor medicale în conformitate cu TARIFELE actuale.