28 iunie 2022

SERVICII MEDICALE
ActivitateSpitalul Orășenesc "Dr. George Trifon" Năsăud oferă următoarele servicii:

1. SERVICII MEDICALE SPITALICEȘTI, contract nr. 12/2018-CJAS BN
- servicii medicale spitalicesti acordate în regim de spitalizare continuă
- servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi

2. SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL INTEGRAT PENTRU SPECIALITĂȚILE CLINICE- contract nr. 4/2018-CJAS BN:
- pediatrie
- reumatologie
- medicină internă
- neurologie
- psihiatrie
- pneumologie
- chirurgie
- ORL
- oftamologie
- dermatovenerologie
- obstetrică-ginecologie
- ortopedie
- urologie

3. SERVICII MEDICALE DE INVESTIGATII PARACLINICE
- radiologie si imagistică medicală - contract nr. 35/2018-CJAS BN
- anatomie patologică - contract nr. 35/2018-CJAS BN
- analize medicale

4. SERVICII MEDICALE DE REABILITARE MEDICALĂ (BALNEOFIZIOTERAPIE SI KINETOTERAPIE), contract nr. 36/2018-CJAS BN

5. Programul national de prevenție, supraveghere și control a tuberculozei