28 iunie 2022

PREZENTAREA SPITALULUI
ActivitateSpitalul Orășenesc „Dr. George Trifon‟ Năsăud având Ambulatoriul clinic de specialitate integrat oferă în principal următoarele servicii medicale:
- spitalicești: spitalizare de zi și continuă;
- de recuperare balneo-fizioterapeutică;
- clinice de ambulator;
- investigații paraclinice de laborator;
- investigații de radiologie și imagistică medicală;
- examinări histopatologice.

Spitalul este structurat în
- patru secții: Medicină Internă (etaj 1), Chirurgie generală (etaj 2), Obstetrică-ginecologie (etaj 3), Pediatrie (etaj 4);
- șapte compartimente: Reumatologie (etaj 1), Neurologie (etaj 1), Ortopedie-traumatologie (etaj 2), ATI (etaj 2), Neonatologie (etaj 3), Compartiment de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale - CPLIAAM (etaj 3), Sterilizare (etaj 3);
- trei laboratoare: Laborator de radiologie și imagistică medicală (parter), Laborator de analize medicale (etaj 1) și Laborator de anatomie patologică (parter);
- Cameră de gardă - Urgență (parter).

Asistența medicală în Ambulatoriul de specialitate integrat spitalului are în structura constructivă următoarele cabinete medicale: Pediatrie (parter), Dispensar TBC (parter), BFT (etaj 1), Medicină internă (etaj 1), Neurologie (etaj 1), Pneumologie (etaj 1), Psihiatrie (etaj 1), Reumatologie (etaj 1), Medicina muncii (etaj 1), Gastroenterologie (etaj 1), Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice (etaj 1), Chirurgie (etaj 2), Oftamologie (etaj 2), ORL (etaj 2), Ortopedie (etaj 2), Urologie (etaj 2), Cardiologie (etaj 2), Dermatovenerologie (etaj 3), Obstetrica-ginecologie (etaj 3), Planificare familială (etaj 3).

Localitățile arondate Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon‟ Năsăud sunt (în ordine alfabetică): Alunișul, Anieș, Arșița, Bichigiu, Cepari, Cormaia, Coșbuc, Dealul Ștefăniței, Dumitra, Feldru, Fiad, Gersa I, Gersa II, Ilva Mare, Ilva Mică, Ivăneasa, Leșu, Lunca Ilvei, Lunca Leșului, Maieru, Măgura Ilvei, Mintiu, Mititei, Mocod, Năsăud, Nepos, Nimigea de Jos, Nimigea de Sus, Parva, Perișor, Poderei, Poiana Ilvei, Poienile Zagrei, Rebra, Rebrișoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Suplai, Șanț, Tărpiu, Telcișor, Telciu, Valea Mare, Valea Vinului, Zagra.

Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon‟ Năsăud are în dotare în principal următoarele echipamente și aparate medicale: aparate de radiologie convențională și digitală, computer tomograf (CT), ecografe, instrumentele și echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie și biochimie, gastroscop, laparoscop etc.

În anul 2017 proporția bolnavilor externați din Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon‟ Năsăud care se reinternează, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externare a fost sub 0,21% iar a bolnavilor transferați spre un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare mai mică de 1,38%.

Ministerului Sănătății a încadrat Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon‟ Năsăud la clasificarea IV conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 323/2011 modificat de ordinul nr. 441/2015 iar Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate prin certificatul de acreditare - ciclul I - emis la data de 14 februarie 2017 a confirmat încadrarea spitalului în categoria „Nivel Acreditat” în baza Ordinului președintelui ANMCS nr. 603 din 29.09.2016.

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate prin certificatul de acreditare - ciclul II - seria ANMCS nr. 2-200 a încadrat spitalului în categoria III „Acreditat cu rezerve‟ în baza Ordinului președintelui ANMCS nr. 178 din 01.07.2021.

Lista acronime:
CJAS BN - Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud.
ATI - Anestezie și Terapie Intensivă.
BFT - Balneo-Fizio-Terapie.
ORL - Oto-Rino-Laringologia.
ANMCS - Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.
TBC - Tuberculoza.