PREZENTAREA SPITALULUI
ActivitateSpitalul Orășenesc „Dr. George Trifon‟ Năsăud având Ambulatoriul clinic de specialitate integrat oferă
în principal următoarele servicii medicale:
- spitalicești: spitalizare de zi și continuă;
- de recuperare balneo-fizioterapeutică;
- clinice de ambulator;
- investigații paraclinice de laborator;
- investigații de radiologie și imagistică medicală;
- examinări histopatologice.

Spitalul este structurat în
- patru secții: Medicină Internă (etaj 1), Chirurgie generală (etaj 2), Obstetrică-ginecologie (etaj 3), Pediatrie (etaj 4);
- șapte compartimente: Reumatologie (etaj 1), Neurologie (etaj 1), Ortopedie-traumatologie (etaj 2), ATI (etaj 2), Neonatologie (etaj 3), Compartiment de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale - CPLIAAM (etaj 3), Sterilizare (etaj 3);
- trei laboratoare: Laborator de radiologie și imagistică medicală (parter), Laborator de analize medicale (etaj 1) și Laborator de anatomie patologică (parter);
- Cameră de gardă - Urgență (parter).

Asistența medicală în Ambulatoriul specialitate integrat spitalului are în structura constructivă următoarele cabinete medicale: Pediatrie (parter), Dispensar TBC (parter), BFT (etaj 1), Medicină internă (etaj 1), Neurologie (etaj 1), Pneumologie (etaj 1), Psihiatrie (etaj 1), Reumatologie (etaj 1), Medicina muncii (etaj 1), Gastroenterologie (etaj 1), Chirurgie (etaj 2), Oftamologie (etaj 2), ORL (etaj 2), Ortopedie (etaj 2), Cardiologie (etaj 2), Dermatovenerologie (etaj 3), Obstetrica-ginecologie (etaj 3), Planificare familială (etaj 3).

Localitățile arondate Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon‟ Năsăud sunt (în ordine alfabetică): Alunișul, Anieș, Arșița, Bichigiu, Cepari, Cormaia, Coșbuc, Dealul Ștefăniței, Dumitra, Feldru, Fiad, Gersa I, Gersa II, Ilva Mare, Ilva Mică, Ivăneasa, Leșu, Lunca Ilvei, Lunca Leșului, Maieru, Măgura Ilvei, Mintiu, Mititei, Mocod, Năsăud, Nepos, Nimigea de Jos, Nimigea de Sus, Parva, Perișor, Poderei, Poiana Ilvei, Poienile Zagrei, Rebra, Rebrișoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Suplai, Șanț, Tărpiu, Telcișor, Telciu, Valea Mare, Valea Vinului, Zagra.

Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon‟ Năsăud are în dotare în principal următoarele echipamente și aparate medicale: aparate de radiologie convențională și digitală, ecografe, instrumentele și echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie și biochimie, gastroscop, laparoscop...
staniuganicolae la 21 mai 2019, 10:00:00 · Citeşte mai mult · 2690 Vizualizări · Imprimă
ISTORIA SPITALULUI DIN NĂSĂUD
InformatiiIstoria spitalului năsăudean începe în anul 1950 când se înființează ca spital de adulți, în sistem pavilionar, fiind primul spital de pe Valea Someșului Superior care avea secțiile de bază: interne, chirurgie, obstetrică-ginecologie, pediatrie.

Între anii 1952-1973 acesta devine „Spital Unificat‟ care cuprindea șase secții: interne, chirurgie, obstetrică-ginecologie, pediatrie, infecțioase și TBC.

În perioada anilor 1973-2003 primește denumirea de „Spital Orășenesc‟ și cuprindea patru secții de bază: interne, chirurgie, obstetrică-ginecologie, pediatrie.

Din anul 1985 se trece de la sistemul pavilionar la sistemul monobloc cu toate secțiile, laboratoarele și ambulatoriul în aceeași clădire nou construită, având patru etaje, în fiecare etaj fiind situată câte o secție a spitalului și trei etaje pentru cabinetele din ambulatoriul clinic de specialitate integrat.
...
georgeadrian la 24 iulie 2018, 11:25:00
Citeşte mai mult · 2288 Vizualizări · Imprimă
CRITERII DE INTERNARE ÎN SPITAL
Informatii1. Serviciile spitalicești sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative și cuprind:
- consultații medicale de specialitate,
- investigații,
- tratamente medicale și/sau chirurgicale,
- îngrijire,
- medicație,
- monitorizare și supraveghere,
- cazare și masă.

2. În funcție de durata de spitalizare, asistența medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă cu o durată peste 24 ore;
b) spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.
...
staniuganicolae la 23 iulie 2018, 10:00:00
Citeşte mai mult · 474 Vizualizări · Imprimă