Întrebări frecvente: Întrebări frecvente servicii medicale
Întrebări frecvente >Întrebări frecvente servicii medicale
Cum obțin decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale primite?Cum pot obține rezultatele analizelor/investigațiilor efectuate în spital?Cum procedez într-o situație de urgență (servicii de urgență)?Tratamente și servicii medicale compensate și gratuite: cum beneficiem de ele?
Cum obțin decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale primite?
Decontul de cheltuieli se primește în momentul externării. În situația în care nu ați primit decontul de cheltuieli poate fi obținut de pe secția unde a fost internat pacientul în ternem de 7 zile de la externare care îi va fi înmânat pacientului sau reprezentantului legal al acestuia.
Top
Cum pot obține rezultatele analizelor/investigațiilor efectuate în spital?
Aceste date sunt furnizate la externare fiind incluse în biletul de externare.
Pentru solicitări ulterioare părăsirii spitalului este necesară o solicitare scrisă din partea dumneavoastră sau a reprezentantului legal depusă la registratura spitalului.
Top
Cum procedez într-o situație de urgență (servicii de urgență)?
Pentru situațiile de urgență vă puteți prezenta la orice medic, din orice unitate medicală, fără nici un fel de trimitere și fără nici un alt document de asigurare medicală. Totuși, dacă se poate, este recomandabil ca mai întâi să vă adresați (direct sau telefonic) medicului de familie.
Top
Tratamente și servicii medicale compensate și gratuite: cum beneficiem de ele?
Pot beneficia de tratamente și servicii medicale compensate și gratuite toate persoanele care sunt asigurate la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și sunt înscrise pe listele unui medic de familie prezentând un bilet de trimitere cu ocazia vizitei la cabinet.
Calitatea de asigurat poate fi verificată accesând serviciul online disponibil pe pagina Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Conform prevederilor CNAS, persoanele cu vârsta peste 18 ani pot beneficia de servicii medicale gratuite sau compensate doar în baza cardului național de asigurări de sănătate. Pacienții care refuza cardul sau nu îl pot prezenta din diverse motive, beneficiază de servicii medicale compensate dacă prezintă o adeverință eliberata de CNAS, valabilă timp de 3 luni.

Top