Întrebări frecvente: Întrebări frecvente asigurări medicale
Întrebări frecvente >Întrebări frecvente asigurări medicale
Cum obțin Cardul European de Asigurări de Sănătate?Cum pot plăti asigurarea de sănătate?
Cum obțin Cardul European de Asigurări de Sănătate?
Casa Natională de Asigurări de Sănătate a conceput un formular care să vă ajute să completati aceasta cerere care, după listare si semnare, trebuie să o depuneti la sediul caselor teritoriale.
Top
Cum pot plăti asigurarea de sănătate?
Pentru persoanele salariate, obligația reținerii si virării contribuției pentru asigurarile sociale de sănătate revine persoanelor fizice sau juridice care angajează personalul salariat.
Pentru pensionari, beneficiari ai ajutorului de somaj, beneficiari ai alocatiei de sprijin, contribuția pentru asigurarile sociale de sănătate se reține, o dată cu plata drepturilor bănești asupra cărora se calculează, de către cei care efectuează plata acestor drepturi.
Persoanele care nu se încadrează în categoriile de mai sus, dar au obligația să își asigure sănătatea, achită direct la sediul casei de asigurări de sănătate o contributie în valoare de 6,5% calculată la salariul minim brut pe economie. Această contribuție se achită pe baza unei adeverințe eliberate de administrația financiară în raza căreia domiciliază, din care să reiasă că nu figurează în evidențe cu venituri impozabile, sau pe baza unei declarații pe propria răspundere dată în fața unui notar public.
Top