28 iunie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: ASISTENTI - PROCEDURI
PROCEDURA DE UTILIZARE A CONCENTRATORULUI DE OXIGEN
MODUL DE UTILIZARE A CONCENTRATORULUI DE OXIGEN IN CAZUL PACIENTULUI

PROCEDURA PREVENIREA ERORILOR DE IDENTIFICARE ALE PACIENTILOR
DESCRIEREA MODULUI DE PREVENIRE A ERORILOR DE IDENTIFICARE A PACIENTULUI INAINTEA UNUI TRATAMENT/INVESTIGATIE

PROCEDURA PRIVIND COLECTAREA CHESTIONARELOR DEPUSE DE PACIENTI
COLECTAREA CHESTIONARELOR PRIVIND SATSFACIA PACIENTILOR, COMPLECTATE SI DEPUSE IN CUTIILE AVAND ACEASTA DESTINATIE

PROCEDURA PRIVIND CURATENIA SI DEZINFECTIA CORIDOARELOR
MODALITATEA DE EFECTUARE A CURATENIEI PE CORIDOARELE SPITALULUI SI A MODALITATILOR DE DEZINFECTIE; MENTINEREA UNUI MEDIU CURAT IN ACEASTA ZONA, CONTRIBUIE LA CARTEA DE VIZITA A UNITATII

PROCEDURA PRIVIND CURATENIA SI DEZINFECTIA GRUPURILOR SANITARE
DESCRIEREA MODALITATII DE EFECTUARE A CURATENIEI IN GRUPURILE SANITARE SI A MODALITATILOR DE DEZINFECTIE; MENTINEREA UNUI MEDIU CURAT IN ACEASTA ZONA CONTRIBUIE LA CARTEA DE VIZITA A UNITATII; PREVENIREA INFECTIILOR CU GERMENI CUM AR FI: PSEUDOMONAS, PROTEUS, TRICHOMONAZ

PROCEDURA PRIVIND CURATENIA SI DEZINFECTIA SALOANELOR
DESCRIEREA MODULUI DE CURATENIE SI DEZINFECTIE A SALOANELOR; MENTINEREA UNUI MEDIU CURAT SI BINE AERISIT CU REDUCEREA RISCULUI DE IN (INFECTII NOSOCOMIALE)

PROCEDURA PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII LA NIVELUL SECTIEI /COMPARTIMENTULUI
REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR DIN CADRUL COMPERTIMENTELOR CU PATURI DIN SPITAL. ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII, INCLUSIV IN CONDITIILE DE FLUCTUATIE A PERSONALULUI. SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE DIRECTORUL GENERAL, IN LUAREA DECIZIEI

PROCEDURA PRIVIND EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU
DESCRIE MODUL DE ORGANIZARE A EVACUARII PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU, DIN SECTIILE/COMPARTIMENTELE SPITALULUI, AVAND CA SCOP PREVENIREA ACCIDENTELOR IN CAZ DE INCENDIU SI EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE URGENTA-INCENDIU

PROCEDURA PRIVIND GESTIUNEA FOCG
DESCRIE PROCESUL DE GESTIONARE A FOII DE OBSERVATIE DIN MOMENTUL GENERARII ACESTEIA PANA LA EXTERNAREA PACIENTULUI SI MODALITATEA DE COMPLETARE A ACESTEIA

PROCEDURA PRIVIND IGIENA PRIMARA
MAINILE CONSTITUIE CAI DE TRANSMITERE PENTRU APROAPE ORICE FEL DE AGENTI PATOGENI DE LA UN PACIENT LA ALTUL, SAU DE LA UN MEMBRU AL PERSONALULUI LA PACIENT. ASTFEL, IGIENA MAINILOR ESTE CEA MAI IMPORTANTA PROCEDURA DE PREVENIRE A INFECTIEI. PENTRU A PROTEJA PACIENTII DE INFECTIILE INTRASPITALICESTI, IGIENA MAINILOR TREBUIE SA SE REALIZEZE PERIODIC SI COMPLET. INTR-ADEVAR, MAINILE CURATE SI SANATOASE, CU PIELEA INTACTA, CU UNGHIILE TAIATE, SI FARA INELE MINIMALIZEAZA RISCUL CONTAMINARII. NU NUMAI UNGHIILE ARTIFICIALE POT FI ADEVARATE DEPOZITE DE MICROORGANISME CI SI MAINILE ASPRE SI CU PIELEA CRAPATA

PROCEDURA PRIVIND INFORMAREA SI OBTINEREA CONSIMTAMANTULUI PACIENTULUI
DESCRIE MODALITATILE DE INFORMARE A PACIENTILOR SI APARTINATORILOR ACESTORA ASUPRA DREPTURILOR CE LE AU IN CALITATE DE PACIENT SI ASIGURAT, OBLIGATIILOR CE LE REVIN CA PACIENT AL ACESTUI SPITAL, PRECUM SI ASUPRA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE, TRATAMENTULUI APLICAT SI A ORICAREI INTERVENTII DIRECTE SAU INDIRECTE A PERSONALULUI ANGAJAT, PRECUM SI A TUTROR RISCURILOR CE POT SURVENI IN CAZUL IN CARE PACIENTUL REFUZA TRATRAMENTUL

PROCEDURA PRIVIND INTERVENTIA IN CAZUL EXPUNERII LA AGENTI CONTAMINATI
STABILESTE MODUL DE ACTIUNE AL PERSONALULUI MEDICAL IN SITUATIA DE EXPUNERE LA AGENTI CONTAMINATI, PRECUM SI LUAREA MASURILOR CARE SE IMPUN

PROCEDURA PRIVIND METODOLOGIA DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR
DESCRIEREA GENERALA A TEHNICII DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR CU ACCENT PE IDENTIFICAREA PACIENTULUI; IDENTIFICAREA MEDICAMENTULUI; ERORI DE ADMINISTRARE; MONITORIZAREA EFECTELOR ADVERSE

PROCEDURA PRIVIND NIVELUL DE COMPETENTA AL ASISTENTELOR MEDICALE IN COMPLETAREA FOCG
STABILIREA NIVELULUI DE COMPETENTA PE CARE IL AU ASISTENTELE SI SORELE MEDICALE CU PRIVIRE LA COMPLETAREA CORECTA SI COMPLETA A FOCG

PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU PACIENTUL FARA DISCERNAMANT
DESCRIE MODUL DE OBTINERE A ACORDULUI REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU UN PACIENT AFLAT IN INCAPACITATEA DE A-SI EXPRIMA SINGUR ACORDUL