28 iunie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: ADMINISTRATIV - PROCEDURI
PROCEDURA DE COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA
DOCUMENTEAZA CERINTELE PRIVIND STABILIREA METODELOR SI RESPONSABILITATILOR PENTRU COMUNICARE SI CONSULTARE INTRE DIFERITE NIVELURI SI FUNCTII IN CADRUL SPITALULUI SI COMUNICARE EXTERNA CU PACIENTII/CLIENTII SI ALTE PARTI INTERESATE IN VEDEREA TRANSMITERII DATELOR SI INFORMATIILOR ESENTIALE

PROCEDURA DE EVALUARE A PARTENERIATELOR SI CONVENTIILOR CU ORGANIZATII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU
PREZINTA MODALITATEA DE EVALUARE A PARTENERIATELOR SI CONVENTIILOR CU ORGANIZATII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU, DIN PUNCT DE VEDERE AL BENEFICIILOR PENTRU PACIENTII AFLATI IN PERIOADA DE POSTSPITALIZARE

PROCEDURA PRIVIND ACHIZITIA DE PRODUSE/SERVICII/LUCRARI PRIN CUMPARARE DIRECTA
STABILIREA UNUI SET UNITAR DE REGULI PENTRU REGLEMENTAREA ACTIVITATII DE ACHIZITIE PUBLICA A PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRARILOR PRIN CUMPARARE DIRECTA, STABILIREA RESPONSABILITATIILOR PRIVIND INTOCMIREA, AVIZAREA SI APROBAREA DOCUMENTELOR AFERENTE ACTIVITATII MENTIONATE

PROCEDURA PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
STABILESTE MODUL DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII, COMPARTIMENTELE SI PERSOANELE IMPLICATE, ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII,SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE MANAGER IN LUAREA DECIZILOR,DEFINESTE SARCINILE SI RESPONSABILITATIILE PERSONALULUI IMPLICAT IN ELABORAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE,ASIGURA CONFORMITATEA ACTIVITAȚII

PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA PSI
STABILIREA ACTIVITATILOR CARACTERISTICE IN VEDEREA PREVENIRII SI STINGERI INCENDIILOR PRECUM SI CELE REFERITOARE LA PROTECTIA CIVILA SI SITUATII DE URGENTA, IN SENSUL ASIGURARII UNEI ACTIVITATI OPTIME, ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII INCLUSIV IN CONDITII DE FLUCTUATIE A PERSONALULUI, SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE MANAGER IN LUAREA DECIZILOR, STABILESTE CIRCUITUL DOCUMENTELOR NECESARE ACTIVITATILOR SPECIFICE

PROCEDURA PRIVIND APROVIZIONAREA IN SITUATII DE URGENTA
STABILESTE MODUL DE APROVIZIONARE CU BUNURI DIVERSE IN SITUATII IN CARE JUSTIFICA URGENTA; PRIN SITUATII DE URGENTA SE INTELEGE IMPREJURAREA IN CARE IN MAGAZIA/FARMACIA SPITALULUI NU SE REGASESC MATERIALE DE UZ GENERAL, MATERIALE SANITARE/MEDICAMENTE DATORITA FAPTULUI CA PRIN NATURA ACESTORA ACESTEA NU SUNT ACHIZITIONATE IN MOD CURENT SI NU SUNT CUPRINSE IN PLANUL ANUAL DE ACHIZITII; STABILESTE MODUL IN CARE CONDUCATORII LOCURILOR DE MUNCA LA NIVELUL CARORA APARE NECESITATEA UNEI ACHIZITII DE URGENTA, INTOCMESC REFERATELE DE NECESITATE SI LE INAINTEAZA CONDUCERII SPITALULUI, IN VEDEREA EFECTUARII RESPECTIVELOR ACHIZITII, CU INCADRAREA IN LIMITA BUGETULUI EXISTENT; STABILESTE MODUL IN CARE SPITALUL VA FI APROVIZIONAT CU MATERIALE DE UZ GENERAL, MATERIALE SANITARE/MEDICAMENTE; ASIGURA IN FINAL APROVIZIONAREA FIECARUI COMPARTIMENT SOLICITANT CU RESPECTIVELE BUNURI

PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA DOTARII TEHNICE A INSTITUTIEI
STABILESTE MODUL DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII, COMPARTIMENTELE SI PERSOANELE IMPLICATE, ASIGURA CONTINUITATEA DOTARII TEHNICE A INSTITUTIEI

PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTA
STABILIREA UNUI SET UNITAR DE REGULI PENTRU REGLEMENTAREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICE, STABILIREA RESPONSABILITATILOR PRIVIND INTOCMIREA,AVIZAREA SI APROBAREA DOCUMENTELOR AFERENTE ACESTEI ACTIVITATI

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA PLATILOR IN CADRUL INVESTITIILOR
STABILESTE MODUL DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII, DA ASIGURARI CU PRIVIRE LA EXISTENTA DOCUMENTATIEI ADECVATE DERULARII ACTIVITATI, ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII PRIN STABILIREA UNOR PASI DE DERULARE A ACTIVITATII PROICEDURATE,SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE MANAGER IN LUAREA DECIZILOR, STABILESTE MODUL DE ARHIVARE A UNOR DOCUMENTE DE INTERES GENERAL PENTRU INSTITUTIE

PROCEDURA PRIVIND COLECTAREA SELECTIVE A DESEURILOR
INSTITUIREA SELECTARII SELECTIVE A DESEUROLOR IN SPITAL

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA PLANULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE
STABILESTE MODUL DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII, COMPARTIMENTELE SI PERSOANELE IMPLICATE, SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, DA ASIGURARI CU PRIVIRE LA EXISTENTA DOCUMENTATIEI ADECVATE DERULARII ACTIVITĂȚII, ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITAȚII, ASIGURA CONFORMITATEA ACTIVITAȚII

PROCEDURA PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALA
INDEPARTAREA IN DEPLINA SIGURANTA A DESEURILOR REZULTATE IN URMA ACTIVITATILOR MEDICALE DIN MOMENTUL PRODUCERII LOR LA SURSA PANA LA ELIMINAREA FINALA; PREVENIREA CONTAMINARII MEDIULUI SI AFECTAREA STARII DE SANATATE UMANE

PROCEDURA PRIVIND IGIENIZAREA ZILNICA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT
STABILESTE MODUL DE LUCRU PRIVIND IGIENIZAREA ZILNICA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT; IN SPITAL EXISTA URMATOARELE MIJLOACE DE TRANSPORT : BRANCARDE, CARUCIOARE TRANSPORT PACIENT, CARUCIOARE TRANSPORT LENJERIE, MANCARE, LIFPT PENTRU ALIMENTE

PROCEDURA PRIVIND INTERVENTIA RAPIDA IN CAZUL DETERIORARII ECHIPAMENTELOR
STABILESTE MODUL DE ACTIUNE IN SITUATII DE URGENTA SI IN CAZUL DETERIORARII UNUI APARAT, ECHIPAMENT, INSTALATIE, PREVENIREA SI REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI INCIDENTELOR (INCLUSIV ACCIDENTELOR DE MUNCA)

PROCEDURA PRIVIND LUAREA IN GESTIUNE A BUNURILOR DE VALOARE
DEFINESTE MODUL DE LUARE IN GESTIUNE A BUNURILOR DE VALOARE PERSONALA ALE PACIENTILOR PE PERIOADA INTERNARII, IN SEIFUL SPITALULUI