PROTOCOALE/PROCEDURI: FARMACIE - PROCEDURI
COD: 1
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND SPATIUL DE ORGANIZARE SI DOTARE A FARMACIEI
SCOP: PENTRU A ASIGURA FUNCTIONALITATEA SPAțIULUI FARMACIEI șI A DOTARILOR ÎN VEDEREA FURNIZARII DE SERVICII DE CALITATE DE CĂTRE PERSONALULUI FARMACIEI, PUBLICULUI