28 iunie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: FARMACIE - PROCEDURI
PROCEDURA DE APROVIZIONARE A FARMACIEI
PENTRU A ASIGURA CA ÎN FARMACIE EXISTA PERMANENT UN STOC DE PRODUSE ADECVAT CERERII PUBLICULUI, CA FARMACIA POATE ONORA TOATE CERERILE DE PRODUSE ÎN TIMP UTIL, CA TOATE PRODUSELE (MEDICAMENTELE șI SAU ALTE PRODUSE DE UZ UMAN) INDEPLINESC CONDITIILE LEGALE PUNERE PE PIATA, LEGALITATEA DISTRIBUTIEI

PROCEDURA DE ARHIVARE, PASTRAREA DOCUMENTELOR
STABILESTE CLASAREA ACTELOR SI A DOCUMENTELOR PROVENITE DIN ACTIVITATEA FARMACIEI, PRECUM SI CASAREA LOR, CONFORM NOMENCLATORULUI ARHIVISTIC

PROCEDURA DE DEPOZITARE A MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE FARMACEUTICE
PENTRU A ASIGURA, PE TOT PARCURSUL DEPOZITARII PRODUSELOR ÎN FARMACIE, PANA LA ELIBERAREA ACESTORA, CONDITIILE DE CALITATE PREVAZUTE DE PRODUCĂTOR șI TRANSABILITATEA FIECARUI PRODUS

PROCEDURA DE DISTRUGERE A PRODUSELOR
PENTRU A A SIGURA IGIENA SPATIULUI FARMACIEI PRIN ELIBERAREA DESEURILOR, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE

PROCEDURA DE IGIENA
PROCEDURA CUPRINDE UN ANSAMBLU DE REGULI, PRIVIND MENTINEREA CONDITIILOR DE CURĂțENIE, REALIZAREA DEZINFECTIEI șI DEZINSECTIEI ÎN FARMACIE, CARE TREBUIE RESPECTATE ÎN ACTIVITATEA CURENTA ÎN FARMACIE DE CĂTRE PERSONAL, ÎN CONCORDANTA CU NORMELE LEGALE ÎN DOMENIU

PROCEDURA DE ORGANIZARE A PERSONALULUI DIN FARMACIE
PENTRU A ASIGURA CALITATEA ACTIVITATII PRESTATE DE FIECARE PERSOANA DIN COLECTIVUL FARMACIEI ÎN FUNCțIE DE COMPETENTE CONFORM FISEI POSTULUI

PROCEDURA DE ORGANIZARE SI EFECTUARE A INVENTARIERII
MODUL IN CARE SE REALIZEAZA INVENTARIERA PRODUSELOR SI/SAU A BUNURILOR AFLATE IN FARMACIE PENTRU A MENTINE O GESTIUNE CANTITATIV-VALORICA CORECT

PROCEDURA DE PREPARARE A MEDICAMENTELOR IN FARMACIE
ACEASTA PROCEDURA SE APLICA ÎN FARMACIE, IN SPATIUL DE RECEPTURA-LABORATOR, DE CĂTRE PERSONALUL DE SPECIALITATE UTILIZAND ECHIPAMENTE SI METODELE NECESARE PREPARARII MEDICAMENTELOR MAGISTRALE SI A CELOR OFICINALE

PROCEDURA DE RECEPTIE A PRODUSELOR IN FARMACIE
ASIGURAREA CA PRODUSELE CU CARE FARMACIA SE APROVIZIONEAZA CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE CALITATIV șI CANTITATIV CU PRODUSELE FACTURATE șI AU FOST RESPECTATE OBLIGATIILE LEGATE DE CONDITIILE DE TRANSPORT DE CĂTRE DISTRIBUITOR șI CA PRODUSELE SUNT INTRODUSE IN GESTIUNEA FARMACIEI,RESPECTAND CERINTELELEGATE DE STABILIREA TRANSABILITATII

PROCEDURA DE RETURNARE SI RETRAGERE A PRODUSELOR
RETURNAREA, RETRAGEREA SAU BLOCAREA PRODUSELOR CU NECONFORMITATI PENTRU A REDUCE LA MAXIM RISCUL CIRCULATIEI SI A ELIBERARII CATRE PACIENTI A ACESTOR PRODUSE

PROCEDURA DE TRANSABILITATE
UN SET DE METODE, INREGISTRARI SI ACTIUNI PRIN CARE SE POATE RECONSTITUI ISTORICUL UNUI PRODUS, A UNEI ACTIVITATI SAU A UNEI PERSOANE IN FARMACIE SI SE POATE INTERVENI IN CAZUL IN CARE ESTE NEVOIE DE CONTROLUL SI/SAU CORECTAREA UNUI PRODUS

PROCEDURA PRIVIND INSTRUIREA STUDENTILOR
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA STAGIULUI DE PRACTICA A STUDENTULUI DE LA FACULTATEA DE FARMACIE CAT SI A ELEVULUI DE LA SCOALA POSTLICEALA DE ASISTENTI DE FARMACIE

PROCEDURA PRIVIND MANIPULAREA SUBSTANTELOR VOLATILE SI A CELOR PERICULOASE
DESCRIE MODUL GENERAL DE MANIPULARE A SUBSTANTELOR VOLATILE SI PERICULOASE IN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS

PROCEDURA PRIVIND PREPARATELE MAGISTRALE SI OFICINALE
SE APLICA IN FARMACIE IN SPATIU DE RECEPTURA-LABORATOR DE CATRE PERSONALUL DE SPECIALITATE UTILIZAND ECHIPAMENTELE SI METODELE NECESARE PREPARARII MEDICAMENTELOR MAGISTRALE SI IN LOT (OFICINALE SI TRADITIONALE)

PROCEDURA PRIVIND SPATIUL DE ORGANIZARE SI DOTARE A FARMACIEI
PENTRU A ASIGURA FUNCTIONALITATEA SPAțIULUI FARMACIEI șI A DOTARILOR ÎN VEDEREA FURNIZARII DE SERVICII DE CALITATE DE CĂTRE PERSONALULUI FARMACIEI, PUBLICULUI